Sebil

Kısaca: Sebil, sokaktan geçenlere parasız su dağıtmak için hayrat olarak yaptırılan küçük yapı. Tek başına olduğu gibi, daha çok bir külliyenin içinde yer alır. ...devamı ☟

sebil
Sebil

Sebil, sokaktan geçenlere parasız su dağıtmak için hayrat olarak yaptırılan küçük yapı. Tek başına olduğu gibi, daha çok bir külliyenin içinde yer alır. Türklerde Anadolu Selçukluları döneminde Konya'daki Sahip Ata Külliyesi (1258) taçkapısının iki yanındakiler gibi çok güzel örnekleri bulunur. Mısır'da 15. yy'da Memluklar döneminde sebil-küttab (altta sebil, üstte okul) olarak görülen bu yapıtların (Kayıtbay Cami Medresesi) gelişmiş ve seçkin örnekleri Osmanlı mimarisinde yaygınlaşmıştır. Sebil geleneği 20. yy'ın başlarına kadar sürmüştür. İstanbul'da saptanabilen kitabeli en son sebil 1896 tarihli, Topkapı'daki Pazar Tekkesi Sebili'dir. Mimari Mimarileri ve bezemeleriyle dönemlerinin üsluplarını ve beğenisini yansıtan sebillere çoğunlukla 16. yy'ın ikinci yarısından sonra rastlanmaktadır (daha öncekiler genellikle ahşap olduklarından bugüne ulaşamamıştır). Bir külliye içinde ya da bağımsız olarak tasarlanan bu yapıların cephe sebili, köşe sebili, pencere biçiminde sebil gibi türleri vardır; ayrıca bağımsız, anıtsal örnekleri de bulunur. Genellikle yuvarlak, yarım daire ya da çokgen planlı olur, üzeri kubbeyle örtülür, kubbe eteği geniş bir saçak halinde dışarıya taşırılır. Kubbeyi taşıyan sütun ya da ayakların arası yaklaşık bir metre yukarıdan başlayarak madeni şebekelerle kapatılır. İstanbul'da barok üslupta yapılmış pek çok sebil vardır. Bugüne ulaşan en erken örneklerden biri, İstanbul'da Vefa semtindeki Hasan-kethüda Sebili'dir (1565/1566). Yuvarlak kemerli pencereleri tunç parmaklıklıdır; köşelerde mukarnas başlıklı mermer sütunlar vardır. Ayrıca bakınız * Çeşme Dış bağlantılar * Çeşmeler, Sebiller, Selsebiller, Havuzlar-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kaynaklar

Vikipedi

sebil

Türkçe sebil kelimesinin İngilizce karşılığı.
public fountain; free distribution of water

sebil

kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu.
genellikle camilere bitişik özel bir biçimde yapılmış, karşılık beklemeden, hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı, sebilhane.
meyan kökü şerbetini bir hayır için dağıtma.

sebil

Osmanlıca sebil kelimesinin Türkçe karşılığı.
Açık ve büyük yol. Büyük cadde. * Allah rızası için su dağıtılan yer.

sebil

(Arapça) 1. Yol, büyük cadde. 2. Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sebil
1 yıl önce

Sebil, dışarıda olanların ücretsiz faydalanmaları adına su dağıtma amacıyla hayrat olarak yaptırılan İslami mimarideki bir yapıdır. Bağımsız bir yapı...

Sebiller, Dursunbey
5 yıl önce

Sebiller, Balıkesir ilinin Dursunbey ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin adının, suyunun tatlı olmasından dolayı, sebil anlamında kullanıldığı belirtilmektedir...

Sebiller, Dursunbey, 1997, 2000, 2007, Adaören, Dursunbey, Akbaşlar, Dursunbey, Akyayla, Dursunbey, Akçagüney, Dursunbey, Alagüney, Dursunbey, Alaçam, Dursunbey, Arıklar, Dursunbey
Zeynep Sultan Camii
1 yıl önce

arka tarafında bugün de ilkokul olarak kullanılan mektep vardır. Eskiden sebil olarak kullanılan kısmı ise şu anda vakıflar tarafından kiraya verilmiş...

Zeynep Sultan Camii, 1769, 1900, 1912, 1920, 1950, 1958, 1983, Alemdar Mustafa Paşa, Eminönü, Gülhane
Maxi TV
1 yıl önce

uydusundan izlenebilmektedir. 23 Mart 2010 tarihinde TMSF'nin yaptığı ihaleyle Sebil Yayıncılık A.Ş'ye satılmıştır. 2011 yılında bir süre gündüz çocuk gece video...

Hekimoğlu Ali Paşa Camii
1 yıl önce

Ağa ile Hacı Mustafa Ağa'dır. Cami, tekke, türbe, şadırvan, kütüphane, sebil ve çeşme'den oluşan bir külliyedir. Cami, baldanken merkezi mekan geleneğine...

Hekimoğlu Ali Paşa Camii, 1734, 1735, Fatih, İstanbul, Hekimoğlu Ali Paşa, Kabe, Kadiri, Kitabe, Kubbe, Külliye, Kütüphane
Vecdi Bürün
5 yıl önce

1975. 232 s. Rus ihtilali ve Yahudiler, (Netcheolodon, General) İstanbul: Sebil Yayınevi, 1975. 285 s. Osmanlı devleti tarihi (1676/1699), (Joseph Freiherr...

Ahmediye Külliyesi
1 yıl önce

Caddesi ile Esvapçı Sokağı’nın kesiştiği yerdedir. Cami, medrese, kütüphane, sebil, çeşmeler, türbe ve hazireden oluşmaktadır. Eminzade Hacı Ahmed Ağa tarafından...

Ahmediye Külliyesi, 1720, Ahmediye, Cami, Hazire, Kubbe, Kütüphane, Medrese, Türbe, Çeşme, Üsküdar
Ziya Osman Saba
1 yıl önce

yılında ilk eşinden ayrıldı. Aynı yıl, Yedi Meşale'den sonra ilk kitabı olan Sebil ve Güvercinler adlı kitabı yayımlandı. ABC Kitabevi'nin yayımladığı kitapta...

Ziya Osman Saba, 1910, 1936, 1957, Cumhuriyet gazetesi, Galatasaray lisesi, Mütareke, İstanbul İœniversitesi, Serveti Fünun, Yedi Meşale Topluluğu, Varlık dergisi