Secluded

Secluded

1. anlamı bir yere kapatıp dışarı salıvermemek, tecrit etmek, ayır ayır.
2. anlamı ayrılmış; bir kenara çekilmiş; kapalı; ırak; gözlerden uzak, korunmuş, ayır, mahfuz, saklı.
3. anlamı münzevi. içerlek. ıssız. tenha. gözden uzak.

Secluded

Secluded İngilizce anlamı ve tanımı

Secluded anlamları

  1. (imp. & p. p.) of Seclude

Secluded tanım:

Kelime: se·clude
Söyleniş: si-'klüd
İşlev: transitive verb
Türleri: se·clud·ed; se·clud·ing
Kökeni: Middle English, to keep away, from Latin secludere to separate, seclude, from se- apart claudere to close -- more at SECEDE, CLOSE
1 obsolete : to exclude from a privilege, rank, or dignity : DEBAR
2 : to remove or separate from intercourse or outside influence : ISOLATE
3 : SHUT OFF, SCREEN

Secluded ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Cloistered, Privy, Reclusive, Secret, Sequestered,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.