Sefe De��I��Keni

Hicri yıl

Alm. Hedschrajahr (n), Fr. An (m) de l'hegire, İng. Hegira year. Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabul edildiği târih, sene. Ayın hareketi esas tutulduğu için buna, "Hicrî Kamerî Sene" "Sene-i Kameriyye" de d...

I. Süleyman'ın yaptığı savaşların listesi

Kanuni Sultan Süleyman'ın seferleriZürcher (1999), p. 38.

Abdullah Bin Sebe

Müslümanlar arasında ilk fitneyi çıkaran ve Eshab-ı kiram düşmanlığı aşılayan Yahudi dönmesi, "Sebeiyye" diye bilinen sapık yolun kurucusu. Aslen Yemenli olup, doğum tarihi belli değildir. Annesi San'alı siyahi bir Yahudidir.

Aişe-i Sıddika

Resulullah efendimizin mübarek hanımlarından. Hazret-i Ebu Bekr’in kızıdır. Annesi, Ümmü Ruman binti Amir’dir.

I Look I See

Yusuf İslam`ın 2003 yılında çıkan albümünün adıdır.

Front 242

Mehter marşları

YİNE DE ŞAHLANIYORYinede şahlanıyor amanKolbaşının yandım da kır atıGörünüyor yandım amanBize serhad yolları.Davullar çalınsın amanAman da ceng-i cengide harbiyiGörünüyor yandım amanBize sefer yolları.Gâhi sefer olur amanAman da sefer seferde eylerizHazan...

Beyzade Mustafa Ahıskalı

Osmanlılar zamanında İstanbul’da yetişen alimlerden. İsmi, Mustafa’dır. Künyesi Ebü’l-İşrak olup, seyyiddir. Babası, Artvin’in kazalarından Şavşat’ta sancakbeyliği hizmetinde bulunduğu sırada, Ahıska’da doğdu. Doğum tarihi belli değildir.

Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi

emekliye ayrıldı. Ancak I. Selim'in 1512 yılında tahta çıkmasıyla önce Karaferye kadısı, ertesi sene de Rumeli Kazaskerliği'ne getirildi. Hayatındaki son

Maryol Hüseyin Paşa

getirildi. 1607'de Dişlenk Hüseyin Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyi, aynı sene Rumeli Beylerbeyi olmuştur. ^ Uzunçarşılı, İ. H. Kütahya Şehri, 1932