Seferîler

Seferîler veya Saffârîler (Farsça: سلسله صفاریان) İran'ın güneydoğusu ile Afganistan'ın güneybatısında yer alan Sistan'da kurulmuş ve 861-1003 yılları arasında faaliyet göstermiş kısa ömürlü bir hanedandır.
Seferîler'in merkezi bugün Afganistan sınırları içinde kalan Zaranc şehridir.

Seferîler

İran

Seferi hanedanı (Farsça: سلسله صفاریان) İran`ın güneydoğusunda, Afganistan`ın güneybatısında yer alan Sistan`da kurulmuş, 861-1003 yılları arasında faaliyet göstermiş kısa ömürlü bir imparatorluktur.

Seferiler`in merkezi bugün Afganistan sınırları içinde kalan Zaranc şehridir. Hanedan geçmişi hakkında pek bilgi bulunmayan fakat doğu İran`da bakırcılık yapan Yakup bin Lait es-Sefer tarafından kurulmuş ve adını ondan almıştır. Es-Sefer topladığı güç sayesinde kumandan olmuş ve Sistan bölgesini, daha sonra da günümüz İran ve Afganistan toprakalrının büyük bir kısmını fethetmiştir. <ref>Nancy Hatch Dupree - An Historical Guide To Afghanistan - ``Sites in Perspective (Chapter 3)``... Link</ref> Es-Sefer ölümünden önce Tahiriler`in elinde bulunan Horasan`ı ele geçirerek, onlara son vermiş ve Bağdat yakınlarına kadar ulaşmıştır.

Seferiler İmparatorluğu kurucu Yakub`un ölümünden sonra pek fazla yaşamadı. Kendinden sonra tahta geçen kardeşi Amr bin Lait 900 yılında Samaniler`e bir savaşta yenildi.Daha sonra Horasan`ı teslim etmek zorunda bırakıldı. Geçen yıllar içinde iyice zayıflayan devlete 1003 yılında Samaniler tarafından son verildi.

Seferi hanedanının hükümdarlarıNotlar

<div class="references-small"><references/></div>

Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar