SEFERBER (türkçe) anlamı
1. f. Harbe hazırlık hali.
2. Sefere hazırlık içinde olan asker ve bu askerin durumu.
SEFERBER (türkçe) anlamı
3. savaşa hazırlanmış ya da girmiş (askeri devlet ya da birlik).
SEFERBER (türkçe) ingilizcesi
1. adj. mobilized,
SEFERBER (türkçe) fransızcası
1. mobilisé/e
SEFERBER (türkçe) almancası
1. mobil
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hızlandırıcı

Genetikte hızlandırıcı (İng. enhancer), bir gen kümesindeki genlerin transkripsiyon hızının artmasını sağlayan, transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı kısa bir DNA bölgesidir.

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...

Sivas

Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ...