Sel Gibi (akmak)

ağan

Ağan - Türk, Altay ve Yakut mitolojisinde iki anlamı bulunur:

Ağal

Ağal - Yakut ve Altay mitolojisinde "Ruh çağırma".

Ağar Han

Ağar Han - Türk, Altay ve Yakut mitolojilerinde Canlılar Tanrısı. Yeryüzündeki tüm sürecin işleyişinden, insanlardan ve diğer canlılardan sorumludur. "Ürüng Ar Toyon" ile aynı kişilik olduğu öne sürülür. Karsının adı Arıl Hatun'dur.

Ürüng Ağar Toyon

Ürüng Ağar Toyon - Türk, Altay ve Yakut mitolojilerinde Canlılar Tanrısı. Yeryüzündeki tüm sürecin işleyişinden, insanlardan ve diğer canlılardan sorumludur. "Ürüng Ar Toyon" şeklinde de söylenir. "Ağar Han" olarak da bahsedilir.

Ak Ata

Ak Ata - Türk, Tatar, Altay, Yakut, Çuvaş mitolojilerinde Deniz Tanrısı. Değişik Türk dillerinde Ağ Ata, Ürüng Ede, Şura (Sura, Sor) Ede olarak da bilinir. Moğollar ise Sagan (Sagağan, Saj) Ecege olarak anarlar.