Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Selçuk Üniversitesi`ne bağlı olan bir mühendislik-mimarlık fakültesidir.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Selçuk Üniversitesi`ne bağlı olan bir mühendislik-mimarlık fakültesidir.

Tarihçesi

Başlangıçta 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu olarak açılmış ve 1971 yılında Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi ismini almıştır. O tarihte Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde Makina, İnşaat, Harita-Kadastro ve Mimarlık bölümleri bulunmakta idi. 20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Selçuk Üniversitesi Fen fakültesi bünyesindeki Fizik, Kimya ve Jeoloji mühendisliği bölümlerinin, Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesindeki bölümlerle birleştirilmesi sonucunda fakülteye dönüştürülerek Selçuk Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Fakülteye 1987 yılında Elektrik-Elektronik mühendisliği, 1992 yılında Çevre mühendisliği, Endüstri mühendisliği ve Maden mühendisliği, 1994 yılında Şehir Bölge Planlama, 1995 yılında Bilgisayar mühendisliği ve 1999 yılında da Kimya mühendisliği bölümleri katılmıştır.

BölümleriLinklerSelçuk birim

Üniversite-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar