Selçuklu

1. Selçuklular : Türklerin Orta Asyadan Anadolu'ya göçleri sırasında kurdukları iki ayrı devletin adı.
2. Selçuklu, Konya : Konya'nın merkez ilçelerinden biri.

Selçuklu

  1. Selçuklular : Türklerin Orta Asyadan Anadolu'ya göçleri sırasında kurdukları iki ayrı devletin adı.
  2. Selçuklu : Konya'nın merkez ilçelerinden biri.

Selçuklu

xi. yüzyılda anadolu, orta asya ve arap yarımadası'nın geniş bir bölümünde devlet ve imparatorluk kuran, çoğunluğunu oğuzların oluşturduğu bir soy.
bu soyun kurduğu ve xiii. yüzyılda sona eren türk-ıslam devleti.

Selçuklu

Türkçe Selçuklu kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. seldschukisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar