Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Doğu Sorunu

Doğu Sorunu (Eastern Question) Osmanlı Devleti'nin dağılmaya başlamasından sonra büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki rekabetlerini açıklayan terim (Eski dilde Şark Meselesi). İlk kez 1813 Viyana Kongresi'nde kullanılmıştır. 1699 Karlofça Andlaşması...

Selçuk Bey

Selçuk Bey Selçuklu Devleti'ne adını veren Selçuk Bey, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasına hakim olan Oğuz Devleti'nin komutanlarından Dukak Subaşı'nın oğludur. Babası ölünce, yerine, 18 yaşındaki Selçuk Bey, subaşı oldu. Genç yaşına rağmen, yüksek mevkile...

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur. Tarihi kayıtlarda bazen Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah ile karıştırılır.

152

152 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Londra Konferansı ve Antlaşması (1912-1913)

Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesiyle sonuçlanan I. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan Krallığı ile imzalanmıştır.

Tevarih-i Ali Osman

Kanuni Sultan Süleyman'ın vezir-i azamı Damat Çelebi Lütfi Paşa tarafından kaleme alınmış, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1553 yılına kadar olan tarihini anlatan eserdir.

Yanko Fotiyadis Paşa

Yanko Fotiyadis Paşa (ö. Roma 1892) Osmanlı Devleti'nde valilik ve büyükelçilik görevlerinde bulunmuş Rum asıllı bir devlet adamıdır.

Mustasım

Mustasım şu anlamlara gelebilir: