Selçuklularda Askeri Teşkilat

askeri

Askeriye veya Askerlik anlamlarına gelen genellikle silah kullanımı dahil olmak üzere güç kullanarak ülkenin hududunun ve sınırlarının savunmasında yetkili oluşum. Manga anlamınada gelebilen iki timden oluşan askeri birlik.

Ordu (askeri)

En büyük askeri birlik. Stratejik ve taktik harekâtı idâre eden ve tahsis edilen ve emrine verilen birliklerin idâri desteğini sağlayan, kara kuvvetlerinin manevra ve büyük sevk ve idâre birliğidir. Ordu, bir karargâhtan kuruluşa dâhil bâzı bağlı birlikle...

Askeri Şura

ASKERİ ŞURA Alm. Militärrat, Fr. Conseil de revision, İng. Recruiting board. Yalnız barış zamanında askeri meseleler ve Silahlı kuvvetlerle ilgili konularda görüş bildirmek ve diğer kanunlarla kendisine verilmiş olan işleri yapmakla görevli kurul. 22 Nisa...

Askeri Yargıtay

Askeri Yargıtay, 6 Nisan 1914 (24 Mart 1330) tarihinde 233 sayılı Geçici Kanunla, Divan-ı Temyiz-i Askerî adıyla “Divan-ı Harp”lerden verilen hükümleri temyizen incelemek üzere kurulmuştur.Bu Kanuna göre “Divan-ı Temyiz-i Askerî”, kolordu komutanlığı ya...

Blackwater USA

Academi, askeri nitelikli Amerikan sivil güvenlik şirketi. Bilinen özel güvenlik şirketlerinden farklı olarak, askeri eğitimli personel ve askeri donanım kullanır.

Bölük (askeri)

Bölük, idari bakımdan tam bir birim oluşturan en küçük askeri birimdir. Bölükler, bir bölük karargâhı ve en az iki (genelde üç, dört) takımdan oluşur.

Süleyman Askeri

Süleyman Askeri Bey (1884 - 14 Nisan 1915, Basra) Türk asker, Teşkilat-ı Mahsusa'nın önde gelen isimlerinden.

Ulaştırma (askeri)

Ulaştırma, muharebe hizmet destek grubunda askeri bir sınıftır. Amacı her türlü taşımacılığı (personel, mühimmat, ikmal, akaryakıt vb.) tabur, tugay vb. ağırlıklar bölgesinden alarak cephe gerisinde lojistik merkezine götürmektir. Ulaştırma askeri olarak...

Batarya (askeri)

Batarya, orduda en küçük topçu birliği. Piyade, tank, istihkâm gibi sınıflarda tabur'un altında bölük gelmekte iken, topçu sınıfında bu birime batarya denilmektedir. Komutanı genelde bir teğmen, yüzbaşı veya binbaşı olur.