Selçuklularda Mimari

Buluş, tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

Buluş, tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan patent hakkı, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Selçuklularda Mimari ilgili konular

 • Mimari

  Mimarlık veya mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları(okul, gökdelen...vb.) tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasın
 • Selçuklularda mimari

  Buluş, tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü bel
 • Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi

  Beşiktaş - Kadıköy seferlerinin yapıldığı iskele binası. Ülkemizin geçirdiği kimlik tereddütleri mimari anlayışımıza da yansımış m
 • Cephe (mimari)

  Mimarlıkta cephe, temelde bir yapının dışa bakan ön yüzünü ifade eden terimdir. Yapının yan yüzleri ya da arka yüzü için de kullanılab
 • Bağdadi (mimari)

  Bina yapımında uygulanan bir yapı tekniği'nin mimarlık literatüründeki adıdır. Ahşap üzerine 1-2cm aralıklarla yatay olarak çakılan çı
 • Mimari Fotoğrafçılık

  Mimari fotoğrafçılık, fotoğrafçılıkta mimari yapıların çekimi ile ilgilenen daldır. Mimari fotoğrafçılıkta kendine has güzelliği ola
 • Konsol (mimari)

  Konsol, bir duvarın yüzeyinden çıkıntı yapan ve balkon, korniş, cumba gibi bölümleri alttan destekleyen yapı öğesi; çoğu kez "S" biçimi