Selçuklularda Saltanat Mücadelesi Ve çöküş

saltanat

Saltanat, Osmanlı Saltanatı veya Padişahlık (Osmanlıca: ملك )

naip

Naip (dişil Naibe), hükümdar adına (hükümdarın yokluğu, yetersizliği, çocukluğu süresince) devleti yöneten kimse. Ayrıca İslam devletlerinde ve Osmanlılarda hükümdar, yönetici ve yargıç gibi kimselerin yerine bakan kimse anlamına gelir.

Candaroğulları Beyliği

Candaroğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir Türkmen beyliğidir.

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi'nden sonra, Lozan Barış Konferansı için hazirliklar baslayinca, Osmanlı Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti yaninda konferansa katilmak arzusunda oldugunu bildirdi. İtilaf Devletleri'nin, hala İstanb...

Kırım hanları

Aşağıda Kırım Hanlığının hanlarının listesi bulunmaktadır.

Gıyaseddin Keyhüsrev I

Gıyaseddin Keyhüsrev I Türkiye Selçukluları sultanı. İkinci Kılıç Arslan’ın Bizanslı hanımından doğan en küçük oğludur. İkinci Kılıç Arslan ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırdığı zaman, Gıyaseddin Keyhüsrev’i de veliaht ilan edip, Uluborlu ve civarı...

Zendler

Zendler İran'daki Müslüman hanedanlardan. Zendler Hanedanı, Kaçarlardan Ali Merdan'ın Luri asıllı bir askeri olan Muhammed Kerim Zend tarafından Güney İran'da kuruldu. Muhammed Kerim Zend, Ali Merdan'ı öldürüp, 1750'de Güneyİran'da hükümdarlığını ilan ett...

Burhan İmad Şah

Burhan İmad Şah (d.Isfahan 1125, ö.1201), İmadşahlar hanedanının son hükümdarıdır. Babası Derya İmad Şah`ın ölümünden sonra 1560 yılında çocuk yaşta tahta geçti. Saltanatı döneminde yönetimde sözü geçen vezir Tuhaf Hal, onu Narnala kalesinde gözetim altın...

Saruca Paşa (anlam ayrımı)

Saruca Paşa adı birden fazla Osmanlı devlet adamı için kullanılabilir:

Mahmud (anlam ayrımı)

Bir erkek ismidir. Mahmud veya Mahmut Mahmud şu anlamlara gelebilir.== Osmanlı İmparatorluğu padişahları ==*I.