Selman-ı Farısi

Selman-ı Farısi (Arapça: سلمان الفارسي‎ Salmān al-Fārsi, Farsça: سلمان فارسی Salmān-e Fārsi, d. ? - ö. 656), İslam bilgini ve sahabelerinden biridir. Muhammed Peygamber onu devlet danışmanlığına tayin etmiştir.

Selman-ı Farısi (Arapça: سلمان الفارسي‎ Salmān al-Fārsi, Farsça: سلمان فارسی Salmān-e Fārsi, d. ? - ö. 656), İslam bilgini ve sahabelerinden biridir. Muhammed Peygamber onu devlet danışmanlığına tayin etmiştir. Hayatı Nesebi, Mabeh bin Buzahşah bin Mursilan bin Behbudah bin Firüz, lakabı Selman-ül Hayr, künyesi Ebu Abdullah'tır. İsfahan yakınlarındaki Cey Köyü'nde doğdu. Önce Mecusi, daha sonra Hıristiyan, sonra da Müslüman olan Selman-ı Farısi'ye Selman ismi Peygamber Muhammed tarafından kendisine verilmiştir. Burada hocası ölene kadar eğitim görmüştür. Son peygamberin geliş alametlerini görmek ve O'nu bulmak amacıyla Arabistan'a gittiği iddia edilir. Arabistan çöllerinde yaşadığı talihsiz bir olay sonucu Medineli bir Yahudi'ye köle olarak satılan Salman-ı Farisi, Medine'ye hicretle gelen Muhammed'in peygamberlik alametlerini görüp İslam dinini benimsedi. Ancak, halen köle olan Selman'ın özgürlüğüne kavuşmasına karşılık kendisinden ödeyemeyeceği bir meblağ istenmişti ancak, peygamberinde yardımıyla Salman-ı Farisi kölelikten kurtuldu. Salman-ı Farisi, asıl ününü Hendek Savaşı'nda Mekkeli putperestlerin Medine şehrini kuşatması öncesinde Muhammed'e, "hendek kazılması" yönünde belirttiği fikir sayesinde savaşın Müslümanlar lehine sonuçlanması ile kazandı. Muhammed'in devlet danışmanlığına atadığı Selman, peygamberin ölümünden sonra İran Seferi'ne katılır. Medain'de valilik yaptı. Halife Ali'nin İslam Halifesi seçildiği yıl Medain'de hayata gözlerini yumar. İslam'daki yeri Peygamberin Ehli Beyt'inden saydığı Salman-ı Farisi, İslam'a etmiş olduğu hizmetler, Ali ile olan yoldaşlığı ve Muhammed'in ölümünden sonra Ali'nin safında yer alması gibi nedenlerle Alevilik ve Şii İslam inancında da önemli bir yeri vardır. Aleviler, onu hem Yedilerden biri, hem de Kırklar Meclisi'nin pek azının kimliği bilinen erenlerinden biri sayarlar. Şiiler ve Alevilerce önde gelen Ali yandaşlarından Erkan-ı Erbaa'dan (Dört direk) biri sayılır. Dönemin Anadolu'sunda Ankara'ya egemen olan Âhiler onu pirleri kabul ederler. Arap Alevileri (Nusayri) ise geleneksel Allah-Muhammed-Ali sözünde Allah'ın Ali'nin vücudunda tecelli ettiğine inanarak bu sözü Ali-Muhammed-Selman olarak okur ve kendilerine örnek olarak Selman'ı işaret ederler. Salman-ı Farisi diğer Ehli Beyt önderleri ile birlikte Yedi Ulu Ozan'ın deyişlerinde anlatılır ve övülür.

Salman-ı Farisi'nin Nakşibendilik'teki yeri ve önemi

Sünni İslam anlayışında ise Salman-ı Farisi'nin İslamiyete yaptığı hizmetlerden ve sahabe oluşundan kaynaklanan önemli bir yeri vardır. "Salman-ı Farisi" aşağıda sıralanan tüm Nakşibendi silsile üçüncü sırada yer almaktadır.

Tahiri(T) / Gafori-Muceddidi(G) / Muceddidi-Sirajia(M) / Suleymani(S) / Khalidi(K) / Hakkani(H) / Dağıstan Muceddidi-Khalidiye-Mahmudiye(D) Nakşibendi Silsile-Altın Zincirlerindeki konumu

Aşağıdaki tabloda Nakşibendiye'nin farklı kollarına ait altın zincirler (Silsile-i saadat) listelerinde "Salman-ı Farisi" hepsinde de üçüncü sırada yer almaktadır. # (T) : Tahiri # (G) : Gafori-Muceddidi # (M) : Muceddidi-Sirajia # (S) : Süleyman’iyye # (K) : Khalidi # (H) : Hakkani # (D) : Dağıstan Muceddidi-Khalidiye-Mahmudiye Bunlar sırası ile yukarıda tanımlanan sembollerle gösterilmiştir. "Salman-ı Farisi" bu silsilelerin tamamında üçüncü sırada yer almaktadır. * Fuzuli, Hazret-i Ali Divanı. * Ana Britannica Ansiklopedisi C. 27 sf. 303, 1994

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.