Semavî Dinler

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Ortadoğu kökenli dinlerdir. Kronolojik sırasıyla ibrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık, İslam'dır.

Görüşler

  • Şükrü Cin Avatar
    Şükrü Cin - 1 yıl önce

    islam diye bir din yoktur... Muhammedin dini müslümanlıktır !.. islam sonradan ortaya atılmış sözde ibrahimden sonra gelen tek tanrı dinlerini bir sınıfta toplamak için ortaya atılmış bir kavram kargaşasından başka birşey değildir...


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Semavî Dinler
Semavî dinler