sembol

Sembol duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaretleri temsil eder. Günümüzde ise şekillerin, harflerin, seslerin ve renklerin de temsil edebileceği kuramsal fikirler ve kavramlardır. Sembol bir fikrin, nesnenin, kalitenin, çoğunluğun vb. kavramların tanımlanmasıdır. Felsefi açıdansa; doğadaki semboller bir belirtinin anlamını ya da sembolizmi temsil eder.

Sembol

Sembol Bir gayeyi, bir fikri ifade eden ve ortak bir anlamı olan harf, kelime, bitki ve şekil. Matematik ilminde bazı varlıkları belirtmek için kullanılan harflerle kimyada elementlerin kısa bir şekilde tanıtılması gayesiyle, kabul edilen harf topluluklarına da “sembol” ismi verilmektedir. Sembol, remiz, alem, Örnek ve timsal manasına da gelmektedir. İnsanların duyu organları yoluyla anlamaları zor olan bazı şeyleri, hatıra getiren her türlü gözle görülen şeyler de bu manada kullanılmaktadır. Bayrağı gördüğümüz zaman vatanı, minareyi gördüğümüz zaman camiyi hatırlamamız gibi.

İlk sembolik işaretler M.Ö. yaşamış eski Mısır ve Mezopotamyalılarda görülmektedir. Roma dünyası da sembolik işaretlere çok yer verirdi. Hatta tarihte Roma sembolleri, tartışma konusu bile olmuştur. Bazı tarihçiler, eskiden sembollerin daha çok süslemecilikte kullanıldığını belirtmişlerdir. Bugün de süslemenin ana fikri sembole dayanmaktadır.

Sembolik işaretler, bazı ilimlerde dilden daha çok kendini göstermiştir. Mesela, kimya ilminde durum böyledir. İşlemler tamamen harf semboller ile izah edilmektedir. H2O görüldüğünde hemen “su” hatırlanması gibi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

sembol

Osmanlıca sembol kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Kararlaştırılmış bir mânası olan işaret. Bir mânanın şekil veya madde halinde gösterilmiş sureti.

sembol

simge.

sembol

Türkçe sembol kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. symbol, sign, emblem, attribute, banner, exemplar, representation, standard, type

sembol

Türkçe sembol kelimesinin Fransızca karşılığı.
symbole [le], figure [la]

sembol

Türkçe sembol kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Attribut, Sinnbild, Symbol, Wahrzeichen, Zeichen

Yanıtlar