sembol

Sembol duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaretleri temsil eder. Günümüzde ise şekillerin, harflerin, seslerin ve renklerin de temsil edebileceği kuramsal fikirler ve kavramlardır. Sembol bir fikrin, nesnenin, kalitenin, çoğunluğun vb. kavramların tanımlanmasıdır. Felsefi açıdansa; doğadaki semboller bir belirtinin anlamını ya da sembolizmi temsil eder.

SEMBOL (türkçe) anlamı
1. Fr. Kararlaştırılmış bir mânası olan işaret. Bir mânanın şekil veya madde halinde gösterilmiş sureti.
SEMBOL (türkçe) anlamı
2. simge
SEMBOL (türkçe) ingilizcesi
1. n. symbol
2. sign
3. emblem
4. attribute
5. banner
6. exemplar
7. representation
8. standard
9. type
SEMBOL (türkçe) fransızcası
1. symbole [le]
2. figure [la]
SEMBOL (türkçe) almancası
1. n. Attribut
2. Sinnbild
3. Symbol
4. Wahrzeichen
5. Zeichen

Sembol hakkında bilgiler

Sembol Bir gayeyi, bir fikri ifade eden ve ortak bir anlamı olan harf, kelime, bitki ve şekil. Matematik ilminde bazı varlıkları belirtmek için kullanılan harflerle kimyada elementlerin kısa bir şekilde tanıtılması gayesiyle, kabul edilen harf topluluklarına da “sembol” ismi verilmektedir. Sembol, remiz, alem, Örnek ve timsal manasına da gelmektedir. İnsanların duyu organları yoluyla anlamaları zor olan bazı şeyleri, hatıra getiren her türlü gözle görülen şeyler de bu manada kullanılmaktadır. Bayrağı gördüğümüz zaman vatanı, minareyi gördüğümüz zaman camiyi hatırlamamız gibi.

İlk sembolik işaretler M.Ö. yaşamış eski Mısır ve Mezopotamyalılarda görülmektedir. Roma dünyası da sembolik işaretlere çok yer verirdi. Hatta tarihte Roma sembolleri, tartışma konusu bile olmuştur. Bazı tarihçiler, eskiden sembollerin daha çok süslemecilikte kullanıldığını belirtmişlerdir. Bugün de süslemenin ana fikri sembole dayanmaktadır.

Sembolik işaretler, bazı ilimlerde dilden daha çok kendini göstermiştir. Mesela, kimya ilminde durum böyledir. İşlemler tamamen harf semboller ile izah edilmektedir. H2O görüldüğünde hemen “su” hatırlanması gibi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Akıllı İşaretler Sembol Sistemi

Çocuk ve gençleri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından geliştirilen Akıllı İşaretler Sembol Sistemi 23 Nisan 2006

Sembol Ne Demek

En temel anlamı ile bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir; bir düşüncenin, nesnenin, niteliğin, niceliğin vb. ruhbilimsel ve düşünbilimsel açıdan, tüm kavramlar doğaları itibari ile simgesel olup, betimlemeleri simgesel bir anlam taşıyan yapay ...

Kalp (sembol)

Fiziksel bir organ olmanın dışında Kalp () aynı zamanda insanoğlunun duygusal, ahlaki ve ruhsal yönünü gösteren sembollerden biridir. Kalbin insan zihninin bulunduğu yer olduğuna inanıldığından şiirlerde ruhu ve sevgiyi temsil eden bir metafor olarak kullanılmıştır.

Kızıl Yıldız (Sembol)

Beş köşeli kızıl yıldız, sosyalizm ve komünizmin simgesidir. Beş köşe emekçilerin beş parmağını ve aynı zamanda beş kıtayı (geleneksel olarak sayılmış) temsil eder.

Edelweiss

Edelweiss, Alp dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen beyaz bir çiçektir.

Elf

Aslen İskandinavya ve İngiltere mitolojisinde yer alan ve doğan peri halkı. J.R.