Sembolik Etkileşim Araştırma Topluluğu

araştırma

Araştırma en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır. UNESCO'nun tanımına göre araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin bir...

Zooloji

zooloji isim Fransızca zoologie. Hayvan bilimi. Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalına verilen isim.

Güçlü Nükleer Kuvvet

Kuarklar ve gluonlar arasındaki etkileşim güçlü etkileşim olarak adlandırılır ve bu etkileşim Kuantum renkdevinimi kuramı (QCD) ile betimlenir. Güçlü etkileşim, gluonlar tarafından taşınan ve kuarklar ile karşı-kuarklara, ayrıca gluonların kendilerine etk...

Güçlü etkileşim

Kuarklar ve gluonlar arasındaki etkileşim güçlü etkileşim olarak adlandırılır ve bu etkileşim Kuantum renkdevinimi kuramı (QCD) ile betimlenir. Güçlü etkileşim, gluonlar tarafından taşınan ve kuarklar ile karşı-kuarklara, ayrıca gluonların kendilerine etk...

Kuvvetli etkileşim

Kuarklar ve gluonlar arasındaki etkileşim güçlü etkileşim olarak adlandırılır ve bu etkileşim Kuantum renkdevinimi kuramı (QCD) ile betimlenir. Güçlü etkileşim, gluonlar tarafından taşınan ve kuarklar ile karşı-kuarklara, ayrıca gluonların kendilerine etk...

Herşeyin kuramı

Herşeyin kuramı, Evrende olup bitenleri anlamak için Kuvvetli etkileşim, elektromagnetik etkileşim, zayıf etkileşim ve kütle çekim etkileşimi olmak üzere 4 temel etkileşimden hareket ederek bu etkileşimler için gerekli olan değiş tokuş bozonlarını da her...

Ekonofizik

Ekonofizik fizikçiler tarafından geliştirilmiş kuram ve yöntemleri ekonomi problemlerini çözmekte kullanan ve uygulayan bir interdisipliner araştırma alanıdır. Finansal (malî) piyasaların incelenmesindeki kullanımı ve uygulama alanı zaman zaman ''istatist...

İnsan bilgisayar etkileşimi

İnsan bilgisayar etkileşimi, insanların bilgisayarlar ile etkileşimini inceler. Disiplinlerarası bir alandır. Bilgisayar bilimlerinin yanında, daha pek çok alan ile ilintilidir.

2MASX J09133888-1019196

2MASX J09133888-1019196 (ayrıca IRAS 09111-1007E olarak da bilinir), Suyılanı takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak uzaklıkta bulunan ve etkileşim halinde olan bir gökada çifti.