Semender

Kısaca: Kuyruklu kurbağalar ya da Semenderler (Caudata ya da Urodela), iki yaşamlıların yaklaşık 500 türünün ortak adıdır.Vücutları uzunlamasına ve uzun kuyrukludurlar. ...devamı ☟

semender
SemenderSu Semenderi
Su Semenderi
Familyası: Semendergiller (Salamandridae). Yaşadığı yerler: Çoğunun erginleri karada, larvaları suda barınır. Alp semenderi devamlı karada yaşar. Özellikleri: Şeklen kertenkeleye benzer, fakat derileri çıplak ve yumuşaktır. Boyları 5 cm’den 1,5 metreye kadar olabilir. Kurtçuk ve böcek larvalarını avlayarak geçinir. Ömrü: Büyük Japon semenderi (Andrias japonicus) 50 yıldan fazla yaşar. Çeşitleri: Yüzlerce türü vardır.

Amfibyumlar (iki yaşayışlılar) sınıfının semendergiller (Salamandridae) familyasından kertenkeleye benzer hayvanlara verilen genel ad. Hepsinin kuyruğu vardır. Dünyanın birçok yerinde rastlanır. Nehirlerde, göllerde, yeraltı sularında, taş ve yosunlar arasında ve rutubetli yerlerde yaşar. Şekilleri kertenkeleye benzerse de, tamamen kertenkelelerden farklıdır. Yumuşak derileri pulsuzdur ve parmaklarında tırnak bulunmaz. Kertenkelelerin ise derileri pullu ve parmakları tırnaklıdır. Normal olarak semenderlerin ön ayaklarında dört, arka ayaklarında beş parmak bulunur. Ayaksız türleri de vardır.

Semenderlerde deri solunumu güçlüdür. Nemli derilerinin altları kılcal damar bakımından zengindir. Oksijeni derileriyle doğrudan doğruya alabilirler. Çoğunlukla tatlı sularda yumurtlarlar. Çıkan larvalar belli bir dönem solungaç solunumu yapar, sonra akciğer solunumuna geçerek karaya çıkarlar. Üreme dönemlerinde yumurtlamak için tekrar suya dönerler. Bazı türleriyse devamlı suda yaşarlar. Alp semenderi gibi yüksek kısımlarda bulunanlar, devamlı karada yaşarlar. Böyle kara hayatına uyanların larva dönemi ana karnında geçirilir. Ergine benzer yavrular doğururlar. Semenderlerin gerek larvaları, gerekse erginlerinde daima diş bulunur. Kuyruk veya ayakları koptuğu takdirde yenisi sürer.

Avustralya’da semender bulunmaz. Parlak nemli derilerinde mukus bezleri vardır. Bazılarında deri tarafından zehir salgılanır. Bu özellik onların düşmanları tarafından yenmesini önler. Akciğerli semenderlerin, akciğerleri pek iyi gelişmemiştir. Deri solunumu akciğerlere yardımcıdır. Bazı çeşitlerde akciğerler yok gibidir. Ağız mukozası ve dış derileri ile solunurlar. Ağız ve yutakları kılcal damarlarla zenginleştiğinden, oksijen osmozla (geçişmeyle) rahatça kana geçer.

Boyları 5 cm’den 1,5 metreye kadar değişen yüzlerce semender türü vardır. Büyük boylu olanlardan biri, Amerikan nehirlerinin çamurlu diplerinde yaşayan, saçak solungaçlı “su köpeği” (water dog) veya “çamur enceği” (mud puppy) adıyla bilinen çamur semenderi(Necturus) 60 cm boyundadır. Ergin olunca da solungaçlarını muhafaza eder. Bazan gece avlanan balıkçıların oltalarına takılarak saf balıkçıları ürkütür. Zehirli derisi zararsızdır.

Gündüzleri sudaki kayaların altında saklanarak veya akarsuyun dip çamurlarına gömülerek dinlenir. Geceleriyse karides, solucan ve böcek larvaları bulmak için çıkar. Avını yakalayınca kuvvetlice ısırarak yutar. Bir çift koyu kırmızı, saçaklı solungaçları başının dibinde ön bacaklarının önünde yer alır. Suda yavaşça ileri geri dalgalanırlar. Çin ve Japonya’nın dağ akarsularında yaşayan “Japon dev semenderi” 1.5 metre boyuna ulaşır.Semender
Semender
Mexico şehri yakınlarındaki tatlı su göllerinde, solungaçlarıyla devamlı solunum yapan bir semender yaşar. Meksikalılar ona “Axolotl” adını verirler. Çoğunlukla koyu kahverengidir. Bazan albino (renksiz) da olabilir. O bütün hayatı boyunca larva olarak kalır. Çünkü bulunduğu ortam iyotça fakirdir. Larval dönemde olduğu halde yumurtlayarak üreyebilir. İyot eksikliği onların metamorfozunu, başkalaşımını engeller. Fakat süreleri dolduğu zaman cinsel olgunluğa erişirler. Axolotl larval dönemde cinsel olgunluğa erişen yumurta ve sperm üreten nadir örneklerden biridir.

Amerika’nın birçok yerindeyse akciğer solunumu yapan, bir başka semender yaşar. Koyu kahverengi sırtında parlak sarı lekeler bulunduğundan, “kaplan semender” adını alır. Zoologlar, Axolotl ile kaplan semenderi; uzun yıllar ayrı türler olarak kabul ettiler. Sonraki araştırmalar genç Axolotların tiroit bezi özüle beslendikleri vakit kaplan semendere dönüştüklerini gösterdi. İki hayvan aynı türdür. Axolotl, kaplan semenderin erginleşmemiş şeklidir. Bazı bölgelerde tiroit eksikliğinden dolayı larva solungaçlarını akciğerlere dönüştüremez. Larvanın gıdasına eklenen tiroit özü ve genler metamorfozun larva şeklinden kaplan semendere tamamlanmasını sağlar.

Hiç ergine dönüşmeyen başka semenderler de vardır. Bunlardan Amerika sularında yaşayan “deniz kızı semenderi”(Siren) 90 cm uzunluktadır ve art ayakları yoktur. Solungaç solunumu yapar.

Beyazımsı veya sarımtrak vücutludur. Solungaçları kırmızı kan rengindedir. Boyu en çok 25 cm olur. Solucan, su pireleri ve küçük balıklarla beslenir. Erginleşince gözleri örtülerek kaybolur. Çok gelişmiş koku alma duyusu vardır. Fen adamları onun canlı bir fosil olduğunu söylerler.

Amerika’nın doğu kesimlerinde yaşayan “benekli semender” yaklaşık 10 cm boyundadır. “Newt” olarak da bilinir. Genellikle mayısta sudaki yumurtalardan çıkan larvalar yeşil renkli ve sarı çizgilidir. 2-3 ay sonra solungaçlarını kaybederek sudan ayrılır. Akciğerli kara hayatı dönemine başlar. Üç yıl kadar kara hayatı yaşar. Bu zamanda sırtları kırmızıdır ve siyah halkalı kırmızı lekeler taşır. Üçüncü yılın sonunda yeniden renk değiştirerek karnı sarıya, sırtı koyu yeşile döner. Sırtında kırmızı lekeler yine vardır. Ancak önceki dönemde yuvarlak olan kuyruğu genişleyerek yüzgeç halini alır. Böylece ergin hale gelen havyan tekrar suya geri döner ve su hayatına yeniden başlar. Bu devre kesin biçimde suya dönüştür. Su altında derisiyle, su yüzündeyse akciğerleriyle solur.

Bazı semenderlerin erkekleri, üreme döneminde daha canlı renklere bürünür ve sırtları boyunca tarağa benzeyen bir saçak meydana gelir. Dişiler bundan mahrumdur. Kütükler arasında barınan semenderlere halk arasında “ateş semenderi” de denir. Kütük ateşe atıldığında, içinde bulunan semender can havliyle dışarı fırlar. Bu durum semenderin ateşten çıktığı intibaını verir. Avrupa ateş semenderi suda hantaldır ve muhtemelen boğulabilir. Bunun için yumurtalarını sığ sulara döker.

semender


1 .
Semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan, salamandra (Salamandra).
2 .
Ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan:
"Köse Vezir, ateş içinde yanmayan bir semender gibi sakindi."- Ö. Seyfettin.

semender

Türkçe semender kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Semender] n. salamander, newt, eft, siren

semender

semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (salamandra). ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.

semender

Türkçe semender kelimesinin Fransızca karşılığı.
salamandre [la]

semender

Türkçe semender kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Molch, Salamander

misafir - 5 yıl önce
slm bende birtane semender var aslında ikitaneydi ama biri kaştı malesef şimdi elimde tek kaldı zizlere bir sorum var benim salamandır 3günde bir yem yiyor ona bazen evde sinek yakalayıb veriyom! ona başka ne verebilirim. vede satın almak için nerde bulurum çünkü tek kaldı.bana bu konuda kim yardımcı olabilir.

misafir - 5 yıl önce
bu bilgi çok uzun daha kısa bir bilgi arıyorum acaba böyle bir site biliyor musunuz? hocamız performans ödevi verdi onu araştırıyorum. fazla bilimsel olmazsa sevinirim.

misafir - 5 yıl önce
bulgaristanda yaşadığım zamanlarda resimde gördümüz semenderden beslemiştim.yakaladığımız erlerde şimdi gitiyimde bulamadım.akfarium balıklarının yanında besliyordum çok sakin hayvanlardır.türkiede bu cinsinden göreniniz oldumu.saygılarla.

misafir - 5 yıl önce
eminönünde çok rahat bulabilirsin.hatta ben dün oradaydım.bir akvaryumun içine doldurmuşlar 5 tl'den satılıyordu

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Semender
2 hafta önce

Kuyruklu kurbağalar ya da Semenderler (Caudata ya da Urodela), iki yaşamlıların yaklaşık 500 türünün ortak adıdır. Vücutları uzunlamasınadır ve uzun kuyrukludurlar...

Avrupa lekeli semenderi
3 yıl önce

Lekeli semender (Salamandra salamandra), Salamandridae familyasından bir semender türü. Kalın yapılı olan vücut boyu 25 cm kadar olabilir. Başın ön kısmı...

Türk semenderi
1 hafta önce

Türk semenderi ya da Ortadoğu lekeli semenderi (Salamandra infraimmaculata), Salamandridae familyasından, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail Irak ve İran'da...

Dev Japon semenderi
3 yıl önce

Japon semenderi (Andrias japonicus) Cryptobranchidae familyasından bir semender türü. Dev Japon semenderi, dünyanın en büyük ikinci semenderidir. Rekor...

Beldibi semenderi
3 yıl önce

Sarıçınar semenderi ya da Beldibi semenderi (Lyciasalamandra billae), Salamandridae familyasından bir semender türü. Yalnızca Türkiye'de görülürler. Doğal...

Benekli semender
1 hafta önce

Benekli semender (Neurergus strauchii), Salamandridae familyasından, 14–19 cm boyunda, Türkiye'de endemik bir semender türü. Habitat kaybından dolayı soyu...

Pürtüklü semender
1 hafta önce

Pürtüklü semender (Triturus karelinii), Salamandridae familyasından semender türü. Boyu 12–16 cm, sırt bölgesinin rengi, gençlerinde sarımsı, yaşlı olanlarda...

Pürtüklü semender, Hayvan, Semender, Taslak
Fazıla kara semenderi
3 yıl önce

Fazıla kara semenderi (Lyciasalamandra fazilae), Salamandridae familyasından Türkiye'de endemik bir semender türü. Eskiden Lyciasalamandra luschani türünün...