Semerkand

Kısaca: Semerkand, Özbekistan Cumhuriyeti'nin üç büyük şehrinden biridir. Nufusu 362.300'dir (1999). Bu tarihi şehir 2700 yıllık geçmişe sahiptir. ...devamı ☟

Semerkand
Semerkand

Semerkand, Özbekistan Cumhuriyeti'nin üç büyük şehrinden biridir. Nufusu 362.300'dir (1999). Bu tarihi şehir 2700 yıllık geçmişe sahiptir. Özbekistan’da Semerkand idari biriminin merkezi olan şehir. Nüfusu 600.000 civarındadır. Orta Asya’nın en eski şehirlerinden biridir. M.Ö. 4. asırda Sogdiane’nin başşehriydi ve Marahanda ismiyle anılıyordu. Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren değişik medeniyetlerin hakimiyetinde kaldı. Sırasıyla Büyük İskender, Orta Asya Türkleri, Araplar, İran Samanileri ve çeşitli Türk boylarının idaresi altında bulundu. 1220’de Harezmşah idaresi altındayken Moğol Hükümdarı Cengiz Han tarafından yıkıldı. Moğol istilasına karşı verilen mücadelelerin ardından 1365’te Timur Hanın kurduğu imparatorluğun başşehri oldu. Bibi Hanım Camii ve külliyesi gibi pekçok kıymetli eser yaptıran Timur Han şehri Orta Asya’nın en mühim ekonomik ve kültürel merkezi haline getirdi. 1500’de Özbekler tarafından fethedilen ve Buhara Hanlığına bağlanan şehir 18. asra doğru kıymetini kaybetmeye başladı. 1887’de Rus Çarlığına bağlı bir il merkezi oldu. Rus Çarlığı döneminde bir demiryolu kavşağı durumuna geldi. 1924’ten 1930’a kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin başşehriydi. 1930’da Semerkand idari biriminin merkezi oldu.

Semerkand, Çin ve Hindistan’dan gelen ticaret yollarının kavşağında olduğu içintarihi boyunca ticari kıymeti devam etti. On yedinci ve on sekizinci asırlarda bir durgunluk dönemi yaşandıysa da 1896’da demiryolunun gelişiyle eski önemini yine kazandı.

Günümüzde sanayisi büyük ölçüde ipek eğirme ve dokuma, çırçırcılık, meyve konserveciliği, giyim eşyası ve sigara üretimi gibi tarıma dayalı kolları içine alır. Ayrıca otomotiv sektörü ve sinema cihazları imalatı da önem kazanmıştır. Şehirde tarım, tıp, ticaret yüksek okulları ve bir de üniversite vardır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Semerkant
2 yıl önce

Ziraat Semerkand Devlet Enstitüsü Mimarlık ve İnşaat Semerkand Devlet Enstitüsü İktisadi ve Hizmet Semerkand Devlet Enstitüsü Yabancı Diller Semerkand Devlet...

Semerkand, Semerkand (şehir), Semerkant (Kitap), Semerkand (dergi), Anlam ayrım
Semerkand Yayın Grubu
2 yıl önce

Semerkand Yayın Grubu, bir medya şirketidir. 1999 yılında Semerkand dergisinin yayın hayatına başlmasıyla temelleri atıldı. Ardından 2000 yılında Semerkand...

Afrasiyab, Semerkand
6 yıl önce

verimli bölgedir ve günümüzde Semerkand şehrinin bir parçası olmuştur. Hicri 617 Muharrem veya 1220 yılı Mart ayında Semerkand Cengiz Han'ın ordusu tarafından...

Semerkant ili
6 yıl önce

Tacikistan, kuzeybatı ve batısında Nevai ili, kuzeydoğusunda Cizzak ili ve güneyinde Kaşkaderya ili'dir. Semerkand ili idari bakımından 14 ilçe'ye bölünür....

Semerkant (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Maalouf'un yazdığı roman. Semerkand şeklinde, Semerkand, dergi. Semerkand Aile, dergi. Semerkand TV, televizyon kanalı. Semerkand Yayınları, sesli ve görüntülü...

Uluğ Bey
2 yıl önce

yaşanmıştır. Uluğ Beyin Semerkand kentinde kurduğu gözlemevinin günümüzde dışarıdan görünüşü Uluğ Bey'in rasathanesi (Semerkand) Uluğ Bey Medresesinden...

Uluğ Bey, Uluğ Bey
Ali Kuşçu
2 yıl önce

Kuşçu (Özbekçe: Ali Qushchi Samarqandiy) asıl adı Ali Bin Muhammed (1403, Semerkand - 16 Aralık 1474, İstanbul), Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda...

Ali Kuşçu, Ali Kuşçu