Semerkand

Semerkand, Özbekistan Cumhuriyeti'nin üç büyük şehrinden biridir. Nufusu 362.300'dir (1999). Bu tarihi şehir 2700 yıllık geçmişe sahiptir.

Semerkand, Özbekistan Cumhuriyeti'nin üç büyük şehrinden biridir. Nufusu 362.300'dir (1999). Bu tarihi şehir 2700 yıllık geçmişe sahiptir. Özbekistan’da Semerkand idari biriminin merkezi olan şehir. Nüfusu 600.000 civarındadır. Orta Asya’nın en eski şehirlerinden biridir. M.Ö. 4. asırda Sogdiane’nin başşehriydi ve Marahanda ismiyle anılıyordu. Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren değişik medeniyetlerin hakimiyetinde kaldı. Sırasıyla Büyük İskender, Orta Asya Türkleri, Araplar, İran Samanileri ve çeşitli Türk boylarının idaresi altında bulundu. 1220’de Harezmşah idaresi altındayken Moğol Hükümdarı Cengiz Han tarafından yıkıldı. Moğol istilasına karşı verilen mücadelelerin ardından 1365’te Timur Hanın kurduğu imparatorluğun başşehri oldu. Bibi Hanım Camii ve külliyesi gibi pekçok kıymetli eser yaptıran Timur Han şehri Orta Asya’nın en mühim ekonomik ve kültürel merkezi haline getirdi. 1500’de Özbekler tarafından fethedilen ve Buhara Hanlığına bağlanan şehir 18. asra doğru kıymetini kaybetmeye başladı. 1887’de Rus Çarlığına bağlı bir il merkezi oldu. Rus Çarlığı döneminde bir demiryolu kavşağı durumuna geldi. 1924’ten 1930’a kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin başşehriydi. 1930’da Semerkand idari biriminin merkezi oldu.

Semerkand, Çin ve Hindistan’dan gelen ticaret yollarının kavşağında olduğu içintarihi boyunca ticari kıymeti devam etti. On yedinci ve on sekizinci asırlarda bir durgunluk dönemi yaşandıysa da 1896’da demiryolunun gelişiyle eski önemini yine kazandı.

Günümüzde sanayisi büyük ölçüde ipek eğirme ve dokuma, çırçırcılık, meyve konserveciliği, giyim eşyası ve sigara üretimi gibi tarıma dayalı kolları içine alır. Ayrıca otomotiv sektörü ve sinema cihazları imalatı da önem kazanmıştır. Şehirde tarım, tıp, ticaret yüksek okulları ve bir de üniversite vardır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Semerkand
Semerkand