SEMI- (türkçe) anlamı
1. kısmen
2. yarım
3. yarı
4. iki defa olan.
1.

Semi- İngilizce anlamı ve tanımı

Semi- anlamları
    () A prefix signifying half
2. and sometimes partly or imperfectly
3. as
4. semiannual
5. half yearly
6. semitransparent
7. imperfectly transparent.
Semi- tanım:
Kelime: semi-
8. Söyleniş: se-mE
9. -mI
10. -mi
11. İşlev: prefix
12. Kökeni: Middle English
13. from Latin
14. akin to Old High German sAmi- half
15. Greek hEmi-
16. 1 a : precisely half of: (1) : forming a bisection of semidiameter (2) : being a usually vertically bisected form of (a specified architectural feature) semidome b : half in quantity or value : half of or occurring halfway through a specified period of time semiannual semimonthly -- compare BI-
17. 2 : to some extent : partly : incompletely semicivilized semi-independent semidry -- compare DEMI-
18. HEMI-
19. 3 a : partial : incomplete semiconsciousness semidarkness b : having some of the characteristics of semiporcelain c : QUASI- semigovernmental semimonastic
20.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Semi (din)

İslâm dininde Allah`ın 99 isminden, işiten, işitme kuvvetine sahip olan ve işitme gücünü verendir. O, hiçbir şartla ve kayda bağlı olmaksızın işitir.==İsmin geçtiği Kuran ayeti==*(2:127) Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt`in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte ...

Chip

Tümdevre (ya da yonga, kırmık, çip, mikroçip, tümleşik devre, entegre devre), yarı iletken maddeler ile tasarlanmış ince bir ya da birkaç yüzey üzerine yerleştirilmiş bir elektronik devredir. Küçük boyutu, hafifliği ve kullanım kolaylığı ile tümdevreler, günümüzün modern ...

Chromium

Chromium, açık kaynak kodlu ve özgür bir web tarayıcısı projesi. Chromium; Google Chrome ve Yandex tarayıcılarının da temelini oluşturmaktadır.

Cirrus

Cirrus şu anlamlara gelebilir: