Semitik

Kısaca: Samiler, Sami halkları veya Semitik, büyük kısmı bugün Orta Doğu adı verilen coğrafyada yaşayan etnik gruptur. ...devamı ☟

Semitik

Yahudi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Samiler
1 yıl önce

Samiler, Sami halkları veya Sami ırkı, Nuh oğlu Sam'in soyundan geldiğine inanılan, etnik ve ırksal olarak birbirleri ile akraba olan Orta Doğu halklarıdır...

Sâmi
Sami dilleri
1 yıl önce

Sami dil ailesi veya Semitik diller, Afro-Asyatik dil ailesinin bir alt grubudur. Orta Doğu'da yaygın olan antik dillerin çoğunu kapsar. Bunların arasında...

Astarte
1 yıl önce

Antik Mısır'da görülmesi diğer semitik tanrılarla beraber Mısır'ın onsekizinci hanedanı sırasında kuzey batı semitik bölgeden gelen insanlar arasında...

Astarte, ,
Sam
1 yıl önce

gibi terimler günümüzde daha az kullanılmaktadır. Sıfat kullanımları "Semitik" ve "Hamitik", belirsiz bir terim olan 'Hamitik' 1960'lardan sonra akademik...

Silinmeye aday maddeler, VP:KSY, VP:Kukla, VP:LYKI, VP:OTO, VP:OY, VP:SAM, VP:İNV, Doğrulanabilirlik, Kısayol, Kayıt/2006 Aralık
Nabu
1 yıl önce

Taşmetum'du. Aslen, Nabu Amoritler tarafından Mezopotamya'ya getirilmiş bir batı Semitik putuydu. Nabu'ya Anbay veya Nebo (Tanrılar elçisi) ismiyle Güney Arapları...

Nabu, Agasaya, Annuna, Apsİ», Arap mitolojisi, Babil, Babil mitolojisi, Bel (tanrı), Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı
Şalom
4 yıl önce

Maltacadaki sliem; Süryanice, Asurca ve diğer proto-Semitik dillerindeki karşılığı ile Š-L-M veya Etiyopya Semitik dillerindeki karşılığı ile sälam. İbranicede...

Şalom (gazete), 1947, 1984, Cemaat, Gazete, Gazeteci, Gözlem Kitap, Ladino, Musevi, Taslak, Türkiye
Afro-Asyatik diller
1 yıl önce

"Afro-Asyatik" terimi, Joseph Greenberg tarafından, daha önce kullanılan "Hamito-Semitik" terimi yerine Hami dilinin geçerli bir dil ailesi olmadığının gösterilmesinden...

Het
1 yıl önce

Birçok Semitik alfabenin sekizinci harfi olan Het (ח)'in muadili Arap alfabesinde Ha, Yunan alfabesinde Eta, Latin alfabesinde H ve Kiril alfabesinde...