Semiz Ali Paşa

Semiz Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1561-1565 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Semiz Ali Paşa Semiz Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1561-1565 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ebu-Suud Efendi, Mecmua-i Daavât adlı eserini 968/1560'da mesned-i sadârate geçerek 976/1568'de vefat eden Semiz Ali Paşa nâmına te'lîf etmiştir.Bu vezir-i azam üstelik çok şişmanlığıyla ünlüdür.Osmanlı İmparatorluğunun gelmiş geçmiş en şişman (aşırı) vezir-i azamıdır.Örneğin bu sadrazamı bir at taşıyamaz.İki at taşır , bir yere giderken iki at kullanırmış.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Semiz Ali Paşa ilgili konular

 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Zekai Dede

  ZEKÂİ DEDE (1825-1897)(Eyyûbi Hoca Hâfız Mehmed)Klâsik Türk Mûsıkîsi'nin son büyük bestekârıdır. İstanbul Eyüb'de Cedîd Ali Paşa m
 • Ali Paşa

  Âlî Paşa Islahat Fermanı’nı hazırlayan ve yürürlüğe koyan Osmanlı sadrazamı. 1815 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Mısır çar
 • Semiz Ali Paşa

  Semiz Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1561-1565 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
 • Semiz Ahmet Paşa

  Şemsi Ahmet Paşa (d. 1492 - ö.
 • Sultanzade Semiz Mehmet Paşa

  Semiz Mehmet Paşa I. İbrahim saltanatında 31 Ocak 1644 - 17 Aralık 1645 tarihleri arasında bir yıl on ay on yedi gün sadrazamlık yapmış bir
 • Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmet Paşa

  Sultanzade Civankapıcıbaşı Mehmed Paşa (d. 1603 - ö.
 • Ferruh Kethüda Camii

  Ferruh Kethüda Camii İstanbul`un Balat semtinde Ayvansaray caddesinin kara tarafındaki camidir. Kanuni Sultan Süleyman`ın sadrazamı Semiz Ali Pa
 • Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi

  Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi; İstanbul'un Eyüp semtinde Çölekçiler caddesi ile Baba Haydar caddesi köşesinde bulunur. Sadrazam Semiz Ali