Sempatik sinir sistemi, vücudu bir olay için hazırlar. Stresli bir durum esnasında aktiftir.

Sempatik sinir sistemi

Sempatik sinir sistemi, vücudu bir olay için hazırlar. Stresli bir durum esnasında aktiftir.

Sempatik sistemle ilgili nöronlar medulla spinalisde torakal ve lumbal bölge yan boynuzlarda bulunurlar. Buradan çıkan perisinapti, efferent sempatik lifler, spinal sinirin içine katılırlar. Daha sonra birleştirici dalla paravertebrel bir ganglion olan trunkus sempatikusa geçerler. Trunkus sempatikus vertabral kanalın iki yanına yerleşmiş uzun ve zincir şeklinde üstüste dizilmiş sempatik gangionlardan oluşmuştur.

sempatik sinir sistemi

Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sinir sisteminden biri.

sempatik sinir sistemi

yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sinir sisteminden biri.

Yanıtlar