Semud

Kısaca: Semûd (Ar. ثَمُود ‎), İslam'da kendisi de aynı kavme mensup olan Sâlih peygamberin gönderilmiş olduğu kavmin adıdır. ...devamı ☟

Semud ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Semud

semud

Osmanlıca semud kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Sümud) Kur'anda ismi geçen bir kavim adı. Sâlih Peygamber'in kavmi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Semûd
5 yıl önce

Semûd (Ar. ثَمُود ‎), İslam'da Sâlih peygamberin gönderilmiş olduğuna inanılan, Kuzeybatı Arabistanda, daha sonraları Medain Salih adı verilen Hicr (İng...

Salih
1 yıl önce

Kuran'da Araf Suresi 73 ve 74. Ayetlerde, Semud kavminin Ad kavminden sonra geldiği belirtilmektedir. Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik...

Hac Suresi
1 yıl önce

sahnelerden, cihattan ve İbrahim, Lut gibi peygamberlerden, Kurbandan ve Ad, Semud gibi toplumlardan söz edilmektedir. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/hac-suresi...

Hac Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Ankebût Suresi
5 yıl önce

Şuayb gibi peygamberlerin kıssaları konu edilmektedir. Surede yine Ad ve Semud gibi kavimlerle Kârûn ve Haman gibi mitolojik kişilerin hikâyeleri dikkat...

Hakka Suresi
5 yıl önce

olarak ifade edilen ansızın gelen belayı yalan saydıkları sebebiyle Ad ve Semud kavimlerinin helak edilişi anlatılır. Son bölümde ise Kur'an'a şair sözü...

Hakka Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Necm suresi
1 yıl önce

herkesin kendi yaptığından sorumlu tutulacağından, Allah’ın kudretinden, Ad, Semud ve Nuh Peygamber’in kavminin başına gelenlerden Allah’a kulluk edilmesinin...

Necm Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Hicr Suresi
1 yıl önce

inanılmaktadır. Sure ismini 80. ayette geçen ve Medine’nin kuzeyinde eski dönemde Semud kavmi'nin yaşadığı yerin adı olan 'Hicr' kelimesinden almıştır. Sure bunlar...

Hicr Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Şems Suresi
1 yıl önce

olduklarından, Allah'ın Elçisi Salih peygamberi yalanlayan, Allah'ı inkar eden Semud toplumunun başına gelenler dişi deve ve onun su içme hakkı örneği özelinde...

Şems Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça