Sen Jan Şövalyeleri

Adını Vaftizci Yahya'dan alan Sen-Jan Şövalyeleri tarikatı 11'inci yüzyılda Amalfi tüccarları tarafından kurulmuştu. Şövalyeler Katolik Avrupa'nın soylu ailelerinden geliyorlardı.

Adını Vaftizci Yahya'dan alan Sen-Jan Şövalyeleri tarikatı 11'inci yüzyılda Amalfi tüccarları tarafından kurulmuştu. Şövalyeler Katolik Avrupa'nın soylu ailelerinden geliyorlardı. Feodal toplum yapısını ve şövalye geleneklerini sürdürmek, Hıristiyan değerleri koruyup kollamak için ant içmişlerdi. İslama, özellikle de İstanbul'un fethinden sonra Balkanlar'da genişleme sürecine giren Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Avrupa'nın güneydoğu ucunda dinsel ve askeri bir güç oluşturuyorlardı. Katolik dünyanın ve Latin uygarlığının savunucusu konumundaydılar. Kendi içinde bir devlet olan idari yapı, soylu ve rahiplerin ömür boyu seçtikleri Büyük Efendi'nin yönetiminde, sekiz "dil"e, yani bölgeye bölünmüştü: Almanya, İngiltere, İspanya, Kastilya, İtalya, Fransa, Provence ve Auvernia.

Kaynaklar

* Milliyet Gezetesi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.