Senet kelimesi Arapça sanad 'dan gelir, özgün anlamıyla dayanak noktası, bir iddianın dayanağı demektir.

Senet

Senet, iktisadi mahiyeti itibari ile kredi vasıtasıdır. Ayrıca ödeme, ispat ve teminat vasıtası olarak da kullanılır. Senet, piyasada halk arasındaki bono adı yerine kullanılan bir vadeli alacak terimidir. düzenle|Ağustos 2007 taslak

senet

bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit1.
dayanılan ya da dayanılacak olan şey.

senet

1 . Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit:
"Bu zarflar hisse senedi dolu idi."- F. R. Atay.
2 . eskimişDayanılan veya dayanılacak olan şey.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
senet vermek

senet

Türkçe senet kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Senet] n. voucher, note, bond, bill, proof, commercial paper, copy, indenture, instrument, muniment, obligation, script

senet

Türkçe senet kelimesinin Fransızca karşılığı.
acte [le], lettre de change, bon [le], effet [le], billet [le], titre [le]

senet

Türkçe senet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Beleg, Bescheinigung, Schein, Urkunde

İlgili konuları ara

Yanıtlar