--}}

Senet (anlaşma)

Senet, bir gerçeğin, konuşmanın, anlaşmanın kaydedildiği resmi belgedir. Belge, noter gibi bir makamın aracılığıyla resmileşerek (noter senedi gibi) kendi kendini doğrulayıcı bir özellik taşır. Kamuoyu tarafından izlenecek derecede önemli durumlarda anlaşmanın medya önünde yapılması da aynı bağlayıcılığı sağlayabilir. Senetlerin kanun hükmünde yaptırıcı değeri olur.

Senet, bir gerçeğin, konuşmanın, anlaşmanın kaydedildiği resmi belgedir. Belge, noter gibi bir makamın aracılığıyla resmileşerek (noter senedi gibi) kendi kendini doğrulayıcı bir özellik taşır. Kamuoyu tarafından izlenecek derecede önemli durumlarda anlaşmanın medya önünde yapılması da aynı bağlayıcılığı sağlayabilir. Senetlerin kanun hükmünde yaptırıcı değeri olur. Resmi senet, resmi bir memur (noter gibi) tarafından hazırlanarak taraflar huzurunda imzalanan ve resmi memurca mühür ve imza ile onaylanan bir sözleşmedir. Bir ülkedeki büyük gruplar arasında, veya ülkeler arasında yapılan antlaşma metinlerine de senet olarak değinilir. Örnek olarak Sened-i İttifak, veya Helsinki Nihai Senedi gösterilebilir. Kaynakça

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.