Her çalgı için birçok icracının bulunmasıyla ve tınıların çeşitliliğiyle nitelenen orkestra sonatı.Senfoni'nin doğmasına yol açan akım İtalya'da başladı. Milano'da, Paris'de, Manheim'de gelişti ve Viyana'da Haydn, Mozart ve Beethoven ile en parlak dönemini yaşadı.

SENFONI (türkçe) anlamı
1. Orkestra için bestelenmiş
2. birkaç bölümden oluşan uzun müzik eseri.
SENFONI (türkçe) anlamı
3. sonat biçiminde orkestra yapıtı.
SENFONI (türkçe) ingilizcesi
1. adj. symphonyn. symphony
2. sinfonia
SENFONI (türkçe) fransızcası
1. symphonie [la]
SENFONI (türkçe) almancası
1. n. Sinfonie
2. Symfonie
3. Symphonie

Senfoni hakkında bilgiler

Her çalgı için birçok icracının bulunmasıyla ve tınıların çeşitliliğiyle nitelenen orkestra sonatı.

Senfoni'nin doğmasına yol açan akım İtalya'da başladı. Milano'da, Paris'de, Manheim'de gelişti ve Viyana'da Haydn, Mozart ve Beethoven ile en parlak dönemini yaşadı.

Önceleri sinfonia adı, çalgı üçlülerine, dörtlülerine olduğu gibi opera uvertürlerine de veriliyordu.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Senfoni Orkestrası

Milli Eğitim bakanlığına bağlı bir sanat kuruluşu olarak yönetilen ve Ankara'da sürekli çalışan orkestra. Senfoni orkestrasının kökleri Mahmud II devrine kadar dayanır (1828). Bu dönemde Mehterhane kaldırılarak onun yerine batılı anlamda bir saray mızıkası olan Mızıkai ...

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ilk tam kadrolu konsere 1945 - 1946 yıllarında başladı. Ama gerçekte İstanbul'da çok sesli müzik hareketleri çok daha önce başlamıştı.İlk kez 1524'de Venedik Elçisi tarafından İstanbul'da yaşayan İtalyanlar için bir bale gösterisi ...

9. Senfoni

Beethoven 9.Senfoni'si ik defa 1824 yılında Viyana'da Karntnerthor-Theather'da seslendirildi.Senfoninin sonu koro ile birlikte Schiller'in "Ode an die Freude"si ile sonlanır.Bu sonlanma,"Ode an die Freude"yi çok ünlü bir hale getirmiştir.Senfoni

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 1995 yılında Antalya Oda Orkestrası olarak kurulmuş ve bu statüde çeşitli konserler verdikten sonra 1997 yılında adı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilmiştir.

Bilkent Senfoni Orkestrası

Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), Bilkent Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren senfoni orkestrası. Türkiye’nin ilk özel, akademik, uluslararası sanat topluluğu olma özelliğini taşır.

Bursa Bölge Senfoni Orkestrası

Bursa Bölge Senfoni Orkestrası Türkiye`nin en genç ve ilk Bölge Senfoni Orkestrası olma özelliğini taşıyan orkestra.

Bursa Senfoni Orkestrası

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BDSO), Türkiye’nin en genç ve ilk Bölge Senfoni Orkestrası olma özelliğini taşıyan orkestra. Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrası ve Bursa Nefesli Çalgılar Topluluğu’nun birleşmesi ile 1997’de temeli atılan orkestranın ilk şefi ...