...Bu gazların atmosferdeki miktarına verilen addır.

Sera gazı emisyonu

"su buharı (H2O), CO2, CH2, N2O ve ozon (O3) karbondioksit, metan, nitrotoksit, idroflora karbonlar, terflora karbonlar ve kükürt hegzeflorür" Bu gazların atmosferdeki miktarına verilen addır.

Yanıtlar