Seraskerlik

Seraskerlik

Seraskerin görevi veya makamı.

Seraskerlik

seraskerin görevi ya da orunu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.