Serbest Ticaret

Kısaca: Serbest ticaret, ithalatın ve ihracatın genelde devletin müdahalesi olmadan yürütülmesini öngören ekonomi politikası. Serbest ticaret politikası devletin dış ticaret üzerindeki denetiminden ve vergi uygulamasından bütünüyle vazgeçmesi anlamına gelmez. ...devamı ☟

serbest ticaret
Serbest Ticaret

Serbest ticaret, ithalatın ve ihracatın genelde devletin müdahalesi olmadan yürütülmesini öngören ekonomi politikası. Serbest ticaret politikası devletin dış ticaret üzerindeki denetiminden ve vergi uygulamasından bütünüyle vazgeçmesi anlamına gelmez. Serbest ticaret öğretisi, XIII. yy'da müdahaleci sistemlere bir tepki olarak ortaya çıktı. Bu öğretiye, fizyokratlarda, David Hume'da ve Adam Smith'de rastlanır. Serbest ticaret anlayışının kuramsal temelinde, Adam Smith'in ülkeler arasındaki işbölümünün uzmanlaşmayı, verimliliği ve üretimi artıracağı yolundaki görüşleri yatar. Tek başına alındığında bir ülke, özellikle de belirli bir malın en önemli alıcısı ya da satıcısı durumundaysa, dış ticarete kısıtlama konmasından yarar sağlayabilir. Ama uygulamada, yerel sanayilerin korunması amacıyla konan kısıtlamalar, belli bir noktadan sonra ülkenin genel ekonomik yararı açısından olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir. En kesin biçimiyle David Ricardo ve John Stuart Mill'in yapıtlarında açıklanmıştır. Bu yazarlarda, uluslar arasında ticaret serbestliği, uluslararası işbölümü temeline dayanır; bu işbölümü, her ulusu en yetenekli olduğu ve en ucuza mal edebileceği malların üretiminde uzmanlaştırır. 19. yy'da, İngiltere'de Richard Cobden ve Manchester Birliği, Fransa'da Frédéric Bastiat ve Michel Chevalier tarafından savunulan serbest ticaret, özellikle 1860 Fransız-İngiliz Antlaşması'nın imzalanması sırasında başarıya ulaşır gibi göründüyse de, o tarihten sonra II. Dünya Savaşı'na kadar sürekli olarak geriledi. Ama savaş sonrasında uluslararası ekonominin yeniden düzene konulması, serbest ticaret konusundaki neoklasik kuramların, özellikle Heckscher-Ohlin kuramlarının da etkisiyle, serbest ticaretin uygulanma alanını yeniden genişletti. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler arasındaki gümrük engellerinin ve döviz kısıtlamalarının azaltılması amacıyla yoğun çabalar harcanmıştır. Bununla birlikte global ya da yerel krizler sırasında hem gelişmemiş, hem de sanayileşmiş ülkeler ithalat kotaları, vergiler ve ulusal sanayilere sağlanan teşvikler gibi yöntemlerle serbest ticaret üzerindeki kısıtlamaları belli ölçüde sürdürmektedirler. Kaynaklar Ayrıca * Serbest bölge * Korumacılık

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği
6 ay önce

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (kısaca EFTA), 3 Mayıs 1960 yılında Avrupa Birliği'ne bir alternatif olarak kurulmuş, günümüzde 4 Avrupa ülkesinin üye...

Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması
6 ay önce

Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (İngilizce: Central European Free Trade Agreement veya CEFTA) Avrupa Birliği’ne üye olmayan Merkez ve Güneydoğu...

Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği
6 ay önce

Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği (Latin American Free Trade Association - LAFTA) Latin Amerika serbest ticaret bölgesi antlaşması ile kurulan uluslararası...

Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği, Kuruluş, Kurum, Latin Amerika, Taslak, Montevideo Antlaşması
Serbest bölge
6 ay önce

işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Mersin Serbest Bölgesi (http://www.mesbas.com.tr 3 Ağustos 2020...

Serbest Bölge, 1928, 1946, 1950, 1953, 27 Kasım, Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler, Demokrat Parti, Düyun-u Umumiye, Gümrük
Ticaret bloku
3 yıl önce

da birkaçının bir araya gelmesiyle ticaret blokları oluşur. Bunlar, serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması, gümrük birliği ilan edilmesi, ortak pazar...

Serbest piyasa
6 ay önce

fiyatla ticaret yapmasını engelliyorsa, bu serbest piyasa olmaz. Veya, hükûmet ticari malın ne kalitede üretileceğine karar verirse yine serbest piyasadan...

Ras Al Khaimah Serbest Ticaret Bölgesi
3 yıl önce

Ras Al Khaimah Serbest Ticaret Bölgesi Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki serbest ticaret bölgelerinden biridir. Bölge, Birleşik Arap Emirlikleri’nin...

Dış Ticaret Politikası
3 yıl önce

Dış ticaret politikası (veya uluslararası ticaret politikası), bir ülkenin doğrudan doğruya bir ticaretin sınırlandırılması, engellenmesi; yapılış, uygulanış...