serbest ticaret

Serbest ticaret, ithalatın ve ihracatın genelde devletin müdahalesi olmadan yürütülmesini öngören ekonomi politikası. Serbest ticaret politikası devletin dış ticaret üzerindeki denetiminden ve vergi uygulamasından bütünüyle vazgeçmesi anlamına gelmez.

Serbest Ticaret hakkında detaylı bilgi

Serbest ticaret, ithalatın ve ihracatın genelde devletin müdahalesi olmadan yürütülmesini öngören ekonomi politikası. Serbest ticaret politikası devletin dış ticaret üzerindeki denetiminden ve vergi uygulamasından bütünüyle vazgeçmesi anlamına gelmez. Serbest ticaret öğretisi, XIII. yy'da müdahaleci sistemlere bir tepki olarak ortaya çıktı. Bu öğretiye, fizyokratlarda, David Hume'da ve Adam Smith'de rastlanır. Serbest ticaret anlayışının kuramsal temelinde, Adam Smith'in ülkeler arasındaki işbölümünün uzmanlaşmayı, verimliliği ve üretimi artıracağı yolundaki görüşleri yatar. Tek başına alındığında bir ülke, özellikle de belirli bir malın en önemli alıcısı ya da satıcısı durumundaysa, dış ticarete kısıtlama konmasından yarar sağlayabilir. Ama uygulamada, yerel sanayilerin korunması amacıyla konan kısıtlamalar, belli bir noktadan sonra ülkenin genel ekonomik yararı açısından olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir. En kesin biçimiyle David Ricardo ve John Stuart Mill'in yapıtlarında açıklanmıştır. Bu yazarlarda, uluslar arasında ticaret serbestliği, uluslararası işbölümü temeline dayanır; bu işbölümü, her ulusu en yetenekli olduğu ve en ucuza mal edebileceği malların üretiminde uzmanlaştırır. 19. yy'da, İngiltere'de Richard Cobden ve Manchester Birliği, Fransa'da Frédéric Bastiat ve Michel Chevalier tarafından savunulan serbest ticaret, özellikle 1860 Fransız-İngiliz Antlaşması'nın imzalanması sırasında başarıya ulaşır gibi göründüyse de, o tarihten sonra II. Dünya Savaşı'na kadar sürekli olarak geriledi. Ama savaş sonrasında uluslararası ekonominin yeniden düzene konulması, serbest ticaret konusundaki neoklasik kuramların, özellikle Heckscher-Ohlin kuramlarının da etkisiyle, serbest ticaretin uygulanma alanını yeniden genişletti. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler arasındaki gümrük engellerinin ve döviz kısıtlamalarının azaltılması amacıyla yoğun çabalar harcanmıştır. Bununla birlikte global ya da yerel krizler sırasında hem gelişmemiş, hem de sanayileşmiş ülkeler ithalat kotaları, vergiler ve ulusal sanayilere sağlanan teşvikler gibi yöntemlerle serbest ticaret üzerindeki kısıtlamaları belli ölçüde sürdürmektedirler. == Kaynaklar == == Ayrıca == * Serbest bölge * Korumacılık

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki serbest ticaret maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması

The North American Free Trade Agreement (NAFTA), Türkiye'de Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması olarak bilinen anlaşmadır. Bu anlaşmanın tarafları Kanada, ABD ve Meksika'dır.

Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği

Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği (Latin American Free Trade Association - LAFTA) Latin Amerika serbest ticaret bölgesi antlaşması ile kurulan uluslararası entegrasyon örgütüdür. 18 Şubat 1960`da Montevideo Antlaşması ile kurulmuştur.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (kısaca EFTA), 3 Mayıs 1960 yılında Avrupa Birliği'ne bir alternatif olarak kurulmuş, günümüzde 4 Avrupa ülkesinin üye olduğu bir uluslararası ticaret örgütüdür. Kurucular dahil üyelerinin çoğu EFTA'dan ayrılarak AB'ye girmiştir.

Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması

Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (İngilizce: Central European Free Trade Agreement veya CEFTA) Avrupa Birliği’ne üye olmayan Merkez ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin arasında imzalanmış bir ticaret anlaşmasıdır.

Ras Al Khaimah Serbest Ticaret Bölgesi

Ras Al Khaimah Serbest Ticaret Bölgesi Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki serbest ticaret bölgelerinden biridir. Bölge, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ras Al Khaimah Emirliği’nin en kuzeyinde yer almaktadır. Dubai’ye 45 dakika mesafededir. RAK, 2000 yılının Mayıs ayında ...

Serbest Ticaret Bölgesi

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ...

Serbest Bölge

Serbest bölge Alm. Freihandelszone, Freihandelsgebiet, Fr. Zone libre, İng. Free zone, Free TradeZone. İhracat için yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli biçimde karşılamak, dış finansman ve ...

Serbest Liman

Serbest liman (Açık liman), bir ülkenin egemenlik sınırları içinde kalmakla birlikte ithalat, ihracat, transit ticareti, taşımacılık ve yeniden ihraç açısından açık duruma getirilen liman. Özellikle sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde görülen bir tür dar kapsamlı serbest ...

Ticaret Bloku

Ticaret bloku, özellikle ortak çıkar ya da kültürel bağları olan ülkelerin biraraya gelerek oluşturduğu uluslararası örgütlerin bir parçası olarak ortaya çıkan hükûmetlerarası bir anlaşma türüdür. Ticaret bloklarının amacı, kendi içlerinde uluslararası gümrük ...

Yakın Komşular Ekonomi Ve Ticaret Ortaklık Konseyi

Yakın Komşular Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Konseyi (İngilizce:Close Neighbours Economic and Trade Association Council-CNETAC ) Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan tarafından kurulmuş serbest ticaret ve ekonomik işbirliği örgütüdür.