Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa

Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfi Paşa (d. 1806 Avusturya) - (ö. 1871 Eyüp, İstanbul Türkiye), Osmanlı Devleti serdar-ı askeri.

Asıl adı Michel Lattas`dır. 1828 yılında Avusturya`dan kaçarak Osmanlı Devleti`ne iltica etmiş ve Ömer Lütfi adını almıştır. Yüzbaşı rütbesiyle orduya katılmış, Veliahtlığı döneminde Sultan Abdülmecid`in hocası olmuştur.

Daha sonraları askerlikte yükselerek Binbaşı, Kaymakam, ve Serasker kapısında Mütercim olmuştur. 1843 yılında görevden alınmış, Sultan Abdülmecit tarafından tekrar göreve getirilerek Eflak ve Boğdan`a gönderilmiştir. Sırasıyla Rumeli Müşiri, Arnavut ve Kürdistan ıslahatına memur, 1852`de de Rus savaşında Serdar-ı Ekrem olarak Başkumandanlığa getirildi. 1854`de Kırım başkomutanı oldu ve çeşitli başarılar kazandı.

1857 de Irak ve Hicaz orduları komutanı ve Bağdat valiliğine getirildi. Sultan Abdülaziz`in padişah olması ile tekrar Rumeli Müşiri oldu. Daha Sonra Serasker Kaymakamlığı`na atandı. 1865 yılında Rumeli`deki orduların komutanlığına, 1867 yılına ise Girit Başkomutanlığı`na getirildi. Serasker Namık Paşa`nın yerine ikinci kez Serasker Kaymakamı oldu. 1869 yılında Hassa Müşiri görevinde bulundu ve bu son görevi oldu. Eyüp`te ölmüş ve Bostan iskelesine gömülmüştür.

Osmanlı Devleti Girit valileri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ilgili konular

 • Paşa

  Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.
 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Cezayirli Gazi Hasan Paşa

  Cezayirli Gazi Hasan Paşa palabıyık lakabı ile anılırdı. Aslen Kafkasyalı olduğu tahmin edilmektedir. Küçük yaşta İran sınırında esir
 • Damat İbahim Paşa

  Damat İbahim Paşa Sultan Üçüncü Mehmed Han zamanında üç defa sadarete gelmiş Osmanlı sadrazamı. Sultan Üçüncü Murad’ın kerimesi Ay
 • İbrahim Paşa (Damat)

  Damat İbrahim Paşa Sultan Üçüncü Mehmed Han zamanında üç defâ sadârete gelmiş Osmanlı sadrâzamı. Sultan Üçüncü Murad’ın kerîmes
 • İzmirli Süleyman Paşa

  İzmirli Süleyman Paşa Osmanlı denizcisi (o. Eylül 1721). III. Ahmet saltanatında Ocak 1714 - Aralık 1714 ile Nisan 1718 - Eylül 1721 dönem
 • Nişancı Mehmed Paşa

  Tevkii Nişancı Mehmed Paşa, III. Ahmet saltanatında, 26 Ağustos 1717 - 9 Mayıs 1718 tarihleri arasında sekiz ay on dört gün sadrazamlık yapm
 • Melek Mehmed Paşa

  Damat Melek Mehmet Paşa, (d. 1719 - ö. 1802 İstanbul) Kaptan-ı Derya; cesitli eyaletlerde valilik ve muhafizlik gorevlerinde bulunmus ve III. Sel