--}}

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa

Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfi Paşa (d. 1806 Avusturya) - (ö. 1871 Eyüp, İstanbul Türkiye), Osmanlı Devleti serdar-ı askeri.

Asıl adı Michel Lattas`dır. 1828 yılında Avusturya`dan kaçarak Osmanlı Devleti`ne iltica etmiş ve Ömer Lütfi adını almıştır. Yüzbaşı rütbesiyle orduya katılmış, Veliahtlığı döneminde Sultan Abdülmecid`in hocası olmuştur.

Daha sonraları askerlikte yükselerek Binbaşı, Kaymakam, ve Serasker kapısında Mütercim olmuştur. 1843 yılında görevden alınmış, Sultan Abdülmecit tarafından tekrar göreve getirilerek Eflak ve Boğdan`a gönderilmiştir. Sırasıyla Rumeli Müşiri, Arnavut ve Kürdistan ıslahatına memur, 1852`de de Rus savaşında Serdar-ı Ekrem olarak Başkumandanlığa getirildi. 1854`de Kırım başkomutanı oldu ve çeşitli başarılar kazandı.

1857 de Irak ve Hicaz orduları komutanı ve Bağdat valiliğine getirildi. Sultan Abdülaziz`in padişah olması ile tekrar Rumeli Müşiri oldu. Daha Sonra Serasker Kaymakamlığı`na atandı. 1865 yılında Rumeli`deki orduların komutanlığına, 1867 yılına ise Girit Başkomutanlığı`na getirildi. Serasker Namık Paşa`nın yerine ikinci kez Serasker Kaymakamı oldu. 1869 yılında Hassa Müşiri görevinde bulundu ve bu son görevi oldu. Eyüp`te ölmüş ve Bostan iskelesine gömülmüştür.

Osmanlı Devleti Girit valileri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.