SERENCAM (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir işin
2. bir olayın sonu
3. akıbet
4. Olsun deminiz
5. olmasın gamınız
6. hayra dönsün serencamınız.- Y. Kemal.
7. 2 . Başa gelen bir durum veya olay.
SERENCAM (türkçe) anlamı
8. bir işin
9. bir olayın sonu
10. akibet.başa gelen bir durum ya da olay.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mektup

Genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Özel mektup, iş mektubu, edebi mektup türleri vardır. Bunlar içinde bizi edebi mektup ilgilendiriyor.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Türk, romancı ve yazar. Romanlarında Türk toplumunun Tanzimat'tan bu yana çeşitli dönemlerdeki toplumsal gerçekliğini sergilemiştir.

Milli Edebiyat

Milli Edebiyat, yazı ve yaratıların, sanatsal ürünlerin yabancı etkilerinden sıyrılarak, kendi ulusal değerlerimize dönmeyi, halka kendi diliyle seslenmeyi ilke edinen 1908'de başlayıp 1923'e değin süren edebiyat akımı ve bu yönelime katılan sanatçıların oluşturduğu topluluk.

Tahsin Özmen

Tahsin Özmen (d. 1957, Yazıca Köyü, Kıbrıscık, Bolu) Türk şair, finanscı