seri bağlama

Elektriksel elemanların seri bağlanmasında önemli olan elemanlarının birbirine bağlı uçlarının işaretidir. Her bir elemanın ucu sonraki kondansatörün ucuna bağlandığında seri bağlama sağlanmış olur.

Seri Bağlama hakkında detaylı bilgi

düzenle|Eylül 2007thumb|200px|right|Seri bağlanmış kondansatörler Elektriksel elemanların seri bağlanmasında önemli olan elemanlarının birbirine bağlı uçlarının işaretidir. Her bir elemanın <math>\ -</math> ucu sonraki kondansatörün <math>\ +</math> ucuna bağlandığında seri bağlama sağlanmış olur. Yandaki resimde düzgün olarak seri bağlanmış 3 adet kondansatör bulunmaktadır. Seri bağlı elemanların herbirinden geçen akım aynıdır. Her bir elemanın uçları arasındaki gerilimin toplamı ise o elemanlara uygulanan toplam gerilimi verir.

KondansatörKondansatörler seri bağlandığı zaman, kaynak akımı her bir kondansatörden geçen akıma eşit olur, kaynak gerilim ise her bir kondansatörün gerilimlerinin toplamı olur.

Zaman domeninde hesap<math>\ v = v_1 + v_2 + v_3</math>
<math>\ i = i_1 = i_2 = i_3</math>


<math>\ v = v_1 + v_2 + v_3 = \frac \cdot \int_0^t i_1 dt + \frac \cdot \int_0^t i_2 dt + \frac \cdot \int_0^t i_3 dt</math>


<math>\ v = (\frac + \frac + \frac ) \cdot \int_0^t i dt = \frac {C_{es \int_0^t i dt</math>


<div style="text-align: center;">
<math>\ \frac + \frac + \frac </math>
</div>

Frekans domeninde hesap<math>\ V = V_1 + V_2 + V_3</math>
<math>\ I = I_1 = I_2 = I_3</math>


<math>\ V = V_1 + V_2 + V_3 = \frac I_1 + \frac I_2 + \frac I_3</math>


<math>\ V = \frac (\frac + \frac + \frac ) I = \frac (\frac {C_{es) I</math>


<div style="text-align: center;">
<math>\ \frac + \frac + \frac </math>
</div>

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki seri bağlama maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Termometre

Meteorolojide Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi değişik ölçekler termometrelerde kullanılmaktadır. Gündelik kullanımdaki termometrelerin çoğu, değişen sıcaklık karşısında sıvıların hacim değiştirmesi mantığına dayanır. Bu cinsten en fazla kullanılan termometreler ...

İletkenlik (Elektrik)

İletkenlik elektrik mühendisliğinde kullanılan bir fiziksel büyüklüktür ve bir iletken içersinde akımın ne kadar rahat aktığının bir göstergesidir. MKS sisteminde SI birimi Alman mühendis Ernst Werner von Siemens (1816-1892) adına izafeten siemens'tir. Birimin kısaltması S tir. ...

Hooke Yasası

Hooke kanunu, bir maddenin bozunumunun, bozunuma sebep olan kuvvetle yaklaşık doğru orantılı olduğunu açıklayan kanun. Bu kanuna uyan maddelere "lineer elastik maddeler" denir.

Sarmal Yayın özellikleri Nelerdir?

sarmal yaylar nasıl,neyden yapılır

Kavramsal Sanat

Kavramsal sanat terimi, 1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanmıştır. ''Fikir sanatı'' olarak da geçer. Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel yapmak üzere yola koyulup bu amaca yönelik fikirler ...

Gazete

Gazete Alm. Zeitung (f), Fr. Journal (m), gazette (f), İng. Newspaper, daily paper. Siyasi, iktisadi, sosyal, edebi konularda haber ve bilgi vermek, yorumlar yapmak için günlük veya belirli sürelerle çıkarılan yayın. İnsanların çeşitli konulardaki gelişmelerden ve olaylardan ...

Perde

Tiyatro eserinin bölümlerinin her birine perde denilir. Bu bölümler sahnedeki perdenin açılmasıyla başlayıp kapanmasıyla biter.

Genetik

Genetik canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlayan, genin yapı ve görevlerini araştıran bilim dalı. Genetik, (Yunanca'dan genno γεννώ= doğum vermek) canlının bütün ...

Lehim

Lehim İki metal parçasını birbirine bağlamak için erimiş halde kullanılan, tatbik edildiği metalden daha düşük sıcaklıkta eriyen, bir metal veya alaşım. Lehimleme, bir bağlantıdaki iki veya daha fazla metal parçayı, bir metal bağlantı alaşımı (lehim) ile ısı yardımıyla ...

Doğum

Doğuma giden bir yolculuğun öyküsü... Nihayet 9 ay boyunca özlemle beklediğiniz o muhteşem ana yaklaşıyorsunuz. Ve, doğum yaklaşırken her anne adayı gibi sizin de içinizi bir telaş sarıyor. Doğumdan korkan ve bir türlü rahatlayamayan anne adaylarına... Tahmini doğum ...

Lehimleme

Lehimleme iki ya da daha fazla sayıda metal parçanın, görece düşük erime sıcaklığına sahip bir dolgu metali eritilip bağlantı yerine akıtılarak, tutturulması işlemidir.

Kondansatör

Kondansatör İkili iletken ve aralarındaki bir yalıtkandan müteşekkil, elektrik yükünü depo edebilen ve gerektiğinde boşaltabilen sistem.