Server Paşa

Server Paşa (d. 1821 İstanbul Türkiye) - (ö. 1886 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi.

Server Paşa (d. 1821 İstanbul Türkiye) - (ö. 1886 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi.

Bab-ı Seraskeri Nizamiye Hazinesi başkatibi Said Servet Efendi`nin oğludur. Önce Harbiye Nezareti kalemlerinden birine tayin olmuştur. Kalem Mümeyyizliğini kazandıktan sonra Hariciye`ye intisab etmiş, 1850`de Viyana Sefareti Başkatipliği`ne tayin olunmuş birkaç yıl sonra da Paris Sefareti Başkatipliği`ne tayin olmuştur.

1854-18855 tarihinde Petersburg Maslahatgüzarlığı`na atanmış, 1860`ta İstanbul`a gelerek Ticaret Müsteşarı olmuş, 1863 senesinde 6. Belediye Dairesi reisliğine getirilmiş, bu görevde bulunurken Komiser ünvanıyla Girit`te vali vekilliği yapmıştır. 19 Mart 1868`de İstanbul Şehremaneti`ne (İstanbul Belediye Başkanı) tayin olmuştur. Bu görevi 18 Temmuz 1870 tarihine kadar sürdürmüştür. Sadrazam ve Hariciye Nazırı Ali Paşa`nın vefatından sonra Hariciye Nezareti`ne tayin olunmuş, 1872`de de Paris Sefaret-i Seniyyesi`ne atanmıştır.

Nafıa Nezareti ve 26 Ağustos 1875-12 Şubat 1876 tarihlerinde Şura-yı Devlet başkanlığı görevlerde de bulunmuştur. Ayan Meclisi`ın ilk teşkilinde ayanlığa seçilmiş ve daha sonra Ayan Meclisi Reisliği`ne getirilmiştir. 12 Eylül 1880-8 Mayıs 1882 tarihlerinde Şura-yı Devlet başkanlığı görevine tekrar getirilmiştir. Daha sonra tekrar Hariciye Nezareti`ne getirilen Server paşa bu görevinden istifa ettikten bir süre sonra Dahiliye ve Adliye Nazırlığı görevlerinde bulunmuştur. Adliye Nazırlığı görevi sırasında vefat etmiş ve Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedilmiştir. İstanbul Belediye Başkanları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Server Paşa ilgili konular

 • Paşa

  Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.
 • Server Paşa

  Server Paşa (d. 1821 İstanbul Türkiye) - (ö. 1886 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi.
 • 1. Ordu (Osmanlı)

  1. Ordu, Osmanlı Ordusu'nun ordularından biri.
 • 9. Ordu (Osmanlı)

  9. Ordu, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından 7 Haziran 1918 tarihinde kuruldu ve 3 Nisan 1919 tarihinde lağvedildi.
 • Şark Ordular Grubu

  Şark Ordular Grubu Osmanlı Ordusu'nun ordu gruplarından biri olarak I. Dünya Savaşı Kafkasya Cephesi'nde kuruldu.
 • Osmanlı Nafıa Nazırlığı

  Nafia Nazırlığı ya da Nafia Nezareti Osmanlı Devleti'nde Bayındırlık Bakanlığı'na verilen isimdir.
 • Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırlığı

  Ticaret ve Ziraat Nazırlığı Osmanlı Devletinde Ticaret ve Tarım işlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.
 • Osmanlı Şura-yı Devlet reisleri listesi

  Şura-yı Devlet reisleri listesi Osmanlı Devleti'nde günümüzde Danıştay'a karşı gelen Şura-yı Devlet kurumuna başkanlık eden devlet adaml
 • Server (anlam ayrımı)

  * Server, (Sunucu), bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin (kullanıcıların) erişebileceği, kullanımına ve/veya paylaşımına açı