Server Paşa

Server Paşa (d. 1821 İstanbul Türkiye) - (ö. 1886 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi.

Server Paşa (d. 1821 İstanbul Türkiye) - (ö. 1886 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi.

Bab-ı Seraskeri Nizamiye Hazinesi başkatibi Said Servet Efendi`nin oğludur. Önce Harbiye Nezareti kalemlerinden birine tayin olmuştur. Kalem Mümeyyizliğini kazandıktan sonra Hariciye`ye intisab etmiş, 1850`de Viyana Sefareti Başkatipliği`ne tayin olunmuş birkaç yıl sonra da Paris Sefareti Başkatipliği`ne tayin olmuştur.

1854-18855 tarihinde Petersburg Maslahatgüzarlığı`na atanmış, 1860`ta İstanbul`a gelerek Ticaret Müsteşarı olmuş, 1863 senesinde 6. Belediye Dairesi reisliğine getirilmiş, bu görevde bulunurken Komiser ünvanıyla Girit`te vali vekilliği yapmıştır. 19 Mart 1868`de İstanbul Şehremaneti`ne (İstanbul Belediye Başkanı) tayin olmuştur. Bu görevi 18 Temmuz 1870 tarihine kadar sürdürmüştür. Sadrazam ve Hariciye Nazırı Ali Paşa`nın vefatından sonra Hariciye Nezareti`ne tayin olunmuş, 1872`de de Paris Sefaret-i Seniyyesi`ne atanmıştır.

Nafıa Nezareti ve 26 Ağustos 1875-12 Şubat 1876 tarihlerinde Şura-yı Devlet başkanlığı görevlerde de bulunmuştur. Ayan Meclisi`ın ilk teşkilinde ayanlığa seçilmiş ve daha sonra Ayan Meclisi Reisliği`ne getirilmiştir. 12 Eylül 1880-8 Mayıs 1882 tarihlerinde Şura-yı Devlet başkanlığı görevine tekrar getirilmiştir. Daha sonra tekrar Hariciye Nezareti`ne getirilen Server paşa bu görevinden istifa ettikten bir süre sonra Dahiliye ve Adliye Nazırlığı görevlerinde bulunmuştur. Adliye Nazırlığı görevi sırasında vefat etmiş ve Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedilmiştir. İstanbul Belediye Başkanları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.