Seryum

Periyodik cetvelde nâdir toprak elementleri (lantanitler) grubunda bulunan. Ce sembolüyle gösterilen metalik bir element.

Seryum

Periyodik cetvelde nadir toprak elementleri (lantanitler) grubunda bulunan. Ce sembolüyle gösterilen metalik bir element.

Özellikleri: Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,12’dir. Kütle numaraları 136,138,140 ve 142 olan dört izotopu bilinmektedir. Kaynama noktası 3461°C, erime noktası 795°C, yoğunluğu 6,67 g/cm3tür. Seryum 3+ ve 4+ oksidasyon sayılarını alabilir. Saf seryum gri parlak olduğu halde havada süratle donuklaşır. Seryum-4 bileşikleri zayıf bir baz olan CeO2 bileşiğinden türerler. Seryum -4 bileşiklerinin çoğu sarı ila kırmızı renktedir. CeO2 beyaz renkli olup sülfat asidinde çözünür. Saf seryum kalay gibi yumuşak olup, kolayca işlenir. Güçlü redüksiyon (indirgeme) vasıtasıdır. Su ile soğukta yavaş sıcakta hızla reaksiyon verir.

Tabiatta bulunuşu: Seryum, 1803’te J. Berzelius ve Wilhelm tarafından keşfedildi. Tabiatta en bol bulunan nadir toprak elementlerindendir. Birçok mineraller seryum ihtiva ederse de, ticari önemi olan seryum mineralleri monazit kumu, bestansit ve serit mineralleridir. Minerallerinde diğer nadir toprak elementleri de bulunur.

Seryumu diğer nadir toprak metallerinden ayırmak için seryum (4+) değerlikli hale yükseltgenir. Çünkü seryum (3+) değerlikli haldeyken, diğer aynı grubun metallerinden zor ayrılır. Seryum -4 tuzları pH= 2,7 de çökerken, diğer 3+ değerlikli metallerin tuzları pH= 6,3-8,2 arasında çöker.

Kullanıldığı alanlar: Seryum ve bileşiklerinin pekçok kullanım alanı vardır. Seryum alaşımlarının en önemlisi % 50 oranında seryum ihtiva eden mişmetaldir.

Bu metal çakmaktaşı olarak, ayrıca çeşitli alaşımlarda yükseltgenmeyi önleyici ve vakum tüplerinde oksijen giderici getter olarak kullanılır. Jet motorlarında kullanılan, yüksek sıcaklığa dayanıklı alaşımlar % 3 oranında seryum ihtiva ederler. Metal olarak, sinema, televizyon ve benzeri sanayilerde aydınlatma maksadıyla kullanılan karbonla doyurulmuş ark lambalarında da kullanılır. Seryumun 4+ değerlikli tuzlarından analitik kimyada demir gibi oksitlenebilen maddeleri tayin etmede, oksitleyici ajan olarak istifade edilir. Ayrıca seryum dioksitten optik sanayiinde camın ince perdahlanmasında; cam üretiminde renk giderici olarak; porselen kaplamalarda saydamsızlık verici olarak faydalanılır.

Seryum nitrat ise akkor gaz lambalarının gömleklerinde kullanılır; öbür seryum tuzlarından da fotoğraf ve dokuma sanayilerinde faydalanılır.

Atom numarası: 58 Simge: Ce Kütle numarası: 140.12 Kaynama Noktası (C): 3468 Erime Noktası (C): 795 Yoğunluk: 6.67 Buharlaşma Isısı: 95 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.2 Elektriksel iletkenlik: 0.013 Isıl iletkenlik: 0.026 Özgül Isı Kapasitesi: 0.042

Seryum

Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1, yoğunluğu 6,7 olan, 810 °C'de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lambaların yapımında kullanılan bir element (simgesi Ce).

Seryum

atom sayısı 58, atom ağırlığı 140,13 olan, 6.7 yoğunluğunda, 810 c'de ergiyen, bileşme değeri kimi bileşiklerde 3, kiminde 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lambaların yapımında kullanılan bir element, simgesi ce.

Seryum

Türkçe Seryum kelimesinin İngilizce karşılığı.
cerium

Seryum

Türkçe Seryum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zer

İlgili konuları ara

Yanıtlar