Ses Bilgisi

Kısaca: Ses bilgisi ya da fonetik sözcüğü, Yunanca “''ses''” anlamında olan'' phōnḗ '' sözcüğünden türetilen ve “''işitilen, duyulan''” anlamına gelen ''phōnētikós'' sözcüğünden gelmektedir. Ses Bilgisi, dilsel seslerin öğelerini araştırır. Ses Bilgisi; Modern Dilbilim, Biyoloji, Akustik Bilimi, Sinir Bilimi, Tıp ve diğer bilimlerle ilişkili olan kendine özgü, disiplinler arası bir alandır. Ses Bilgisinin araştırma nesnesi, konuşulan dildir. ...devamı ☟

Ses bilgisi

ya da fonetik sözcüğü, Yunanca “ses” anlamında olan phōnḗ sözcüğünden türetilen ve “işitilen, duyulan” anlamına gelen phōnētikós sözcüğünden gelmektedir. Ses Bilgisi, dilsel seslerin öğelerini araştırır. Ses Bilgisi; Modern Dilbilim, Biyoloji, Akustik Bilimi, Sinir Bilimi, Tıp ve diğer bilimlerle ilişkili olan kendine özgü, disiplinler arası bir alandır. Ses Bilgisinin araştırma nesnesi, konuşulan dildir. İşlevsel Ses Bilgisi, Ses Bilim gibi konuşulan dili farklı açılardan ele alır. Ses Biliminde “dil sistemindeki ses birimlerin işlevleri”, Ses Bilgisinde ise sözlü ifadelerdeki özellikler söz konusudur ve Ses Bilgisi, fen bilimlerinin yöntemlerini kullanır. Ses Bilgisinin amacı görgül dil üretimi ve bu üretimin algılamasının imkan ve sınırlarını araştırmaktır. Ses bilgisinin çalışma alanları == Ses Bilgisi, çalışma alanı olarak ikiye ayrılır:

Genel ses bilgisi

Genel Ses Bilgisi, bir dildeki işaretlerin üretimi, aktarımı ve alınması ile ilgilenir. Genel

Ses bilgisi

nin bu üç çalışma alanına karşılık gelen alt alanları şunlardır: * Boğumlama: Dile fizyolojik bakış açısı ile yaklaşır. * Sesçil Fonetik: Seslerin ve dil şifrelerinin taşıyıcısı olarak dilin fiziksel yapısıyla uğraşır. * İşitsel Fonetik: Ses olaylarının nasıl algılandığı ve bunların beyindeki oluşumu ile ilgilenir.

Ses bilgisi

Alt Alanları: * Düzgüsel Sesbilgisi: Bir dildeki seslerin doğru söylenişine göre dildeki ses sisteminin kurallarını inceler. * Karşılaştırmalı Sesbilgisi: Artzamanlı ve eşzamanlı olarak iki dilin sesbilimsel sistemlerini karşılaştırır. * Betimsel Sesbilgisi: Fonetik öğelerin ve bu öğelerin birleşimlerinin sıklığı, belli bir şifreye ait dilsel işaretlerin özelliği, fonetik ve fonolojik istatistik konularını inceler. * Adli Sesbilgisi: Suç Bilimi gibi alanlarda bir konuşmacının ses ve konuşma özelliklerinin araştırılmasına yönelik fonetik bilginin kullanıldığı alandır. * Araçsal ya da deneysel Sesbilgisi: Uluslararası Fonetik Alfabesi aracılığıyla bütün dillerdeki seslerin gösterilmesi ve tanımlanması ile uğraşır. * Kulak fonetiği: İnsan duyumunun yeteneğiyle uğraşan kuramsal sesbilgisinin alanıdır. * Patholoji fonetiği: Dilbilimsel dil, konuşma, ses, nefes alma ve duyma bozukluklarına yönelik inceleme yapar. * Fonolojik Sesbilgisi: Farklı tonlama türlerinin ve vurgulamanın araştırılması gibi konularda bir dildeki ses birimlerinin işlevi, ilişkisi, düzenlenmesi ve yapısı ile uğraşır. * Psikolojik Sesbilgisi: Bir dildeki seslerin yayılması, konuşma sürecinin planlanması ve konuşmayı konuşmacının kendisinin algılaması gibi konuları kapsar. * İletişimsel Sesbilgisi: Bilgi alışverişinde ses yapısının düzenlenmesi ile uğraşır. * Nörolojik Sesbilgisi: Merkezi sinir sisteminin konuşma sürecini ayarlaması ile uğraşır. * Eğitsel Fonetik: Konuşma becerisinin kazanılması ve bireysel ses gelişimi konularıyla uğraşır. * Prozodi: Dildeki seslerin tanımlanması ve bu seslerin, sözcük hecelerindeki kullanımı ile uğraşır. Araştırma alanına hecelerin ses yapısı ve dildeki seslerin birleştirilme kuralları da dahildir. * Dil sisteminin öğesi olarak ses birimleri ile ses bilimi de ilgilenir. Fonetik ve Fonoloji arasındaki fark “Ses Bilgisi” kavramıdır. == Ayrıca bakınız == * Dil bilimi * Sesbilim

Kaynaklar

Vikipedi

Ses bilgisi

Bir dilin seslerini boğumlanma noktaları, boğumlanma özellikleri vb. bakımlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik.

Ses bilgisi

Türkçe Ses bilgisi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
sonics

Ses bilgisi

Türkçe Ses bilgisi kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Lautlehre, Phonetik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ses Değişmeleri
4 yıl önce

Araştırmaları Yıllığı-Belleten, s. 1-11. COŞKUN, Volkan (2008), Türkçenin Ses Bilgisi, IQ Yayınları, 288 s. DEMİRCAN, Ömer (1996), Türkçenin Sesdizimi, Der...

Dilbilgisi
1 yıl önce

ayrılır. Dilin seslerini inceleyen kısmına ses bilgisi (fonetik), yapı yönünden kelime ve şekilleri konu edinen kısmına şekil bilgisi (morfoloji veya...

Dil bilgisi, Lehçe (dil bilimi), Dil bilimi, 1858, İskenderiye, Aristoteles, Osmanlıca, TBMM, Latin harfleri, 1928, Alfabe
Ses
1 yıl önce

boşlukta ses yayılmaz. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses kaynağından çıkan ses maddenin taneciklerini titreştirir. Bu nedenle ses yayılır. Ses dalgasının...

Ses, Ses (fizik), Ses (müzik), Anlam ayrım
Latince
1 yıl önce

öğretilmesi zor bir dildir. Sistemli bir dil bilgisi öğrenimi ve öğretimi şarttır. Bu tip bir dil bilgisi öğrenimiyse kişinin dil duyarlılığını geliştirir...

Latince, Dil, Dil aileleri, Hint-Avrupa Dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi, ISO 639, Latin alfabesi, Latince deyişler listesi, Latince dil bilgisi, Latince okunuş kuralları, Resmİ® dil
Türkçe Dilbilgisi
4 yıl önce

için Dil bilgisi'ni çıkardı. Bu yıllarda tek kitap usulü vardı. 50-60-70'lerde kitap sayısı çoğaldı: Dil bilgisi (T.Nejat Gencan), Dil bilgisi (Beşir Göğüş-Kemal...

Hayat bilgisi
1 yıl önce

Hayat Bilgisi, senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı aile, gençlik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir...

Konuşma Sentezleyici
1 yıl önce

(İngilizce: Text to Speech) sistemlerdir. Bu sistemlerde bir dilin tüm ses bilgisi ve benzeri kurallarına göre çevri yapacak şekilde programlanırlar. Bu...

Stereofoni (TV)
4 yıl önce

hitap ettiği için, toplam ses bilgisi ile , yani sağ ve sol kanal toplamı ile ( L+R ) modüle edilir. Buna karşılık ikinci ses taşıyıcısı sağ kanal (R)...