Sevap İslam dininde kişinin iyi hareketleri ve farz ve nafile ibadetleri yerine getirmesinden dolayı kazandığı hayra verilen isimdir. Karşıtı ''günahtır'' ve kişiler günahı haram olan şeyleri yapmaları, farz olan şeyleri terk etmeleri ve kötü hareketleriyle kazanırlar. Buna göre ahirette sevabı günahından yüksek olanlar ebedi saadete kavuşacak, cennete gönderilecek, günahı sevabından çok olanlarsa azap ile karşılacaklardır.'' Ehl-i Sünnet''te genel kanı Mü'min kişin...

SEVAP (türkçe) anlamı
1. hayırlı bir davranış karşısında tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül.
tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.
SEVAP (türkçe) anlamı
2.
3. 1 . Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül:
Bunun günahı değil
4. olsa olsa sevabı vardır.- H. Taner.
5. 2 . Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.
SEVAP (türkçe) ingilizcesi
1. good works/deed,
SEVAP (türkçe) fransızcası
1. ìuvre pie
2. ìuvre pieuse
SEVAP (türkçe) almancası
1. der Verdienst

Sevap hakkında detaylı bilgi

Sevap İslam dininde kişinin iyi hareketleri ve farz ve nafile ibadetleri yerine getirmesinden dolayı kazandığı hayra verilen isimdir. Karşıtı günahtır ve kişiler günahı haram olan şeyleri yapmaları, farz olan şeyleri terk etmeleri ve kötü hareketleriyle kazanırlar. Buna göre ahirette sevabı günahından yüksek olanlar ebedi saadete kavuşacak, cennete gönderilecek, günahı sevabından çok olanlarsa azap ile karşılacaklardır. Ehl-i Sünnette genel kanı Mü'min kişinin günah sevabından çoksa bile, azabının ebedí olmayacağı, günahlarının cezasını bir süre azap çekerek gördükten sonra cennete alınacağı yolundadır.Allaha şirk koşmadan ibadet yapmışsa cennete gitmek kolaydır.Ameline şirkkarıştırmışsa işler değişir Haricílikte ise günahkar kişi dinden çıkmış sayılabilir ve bu sebeple öldüğünde ebedi azap görebilir. }

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki sevap maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Abdest

Abdest, Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Kur'ana göre her namazın yanında bedensel temizlenme amacıyla belli organları yıkamak (gasil) ve ...

Bayram

BAYRAM Dini ve milli bakımdan ehemmiyeti olan, milletçe her sene kutlanan gün veya günler. Bayram kelimesinin çok eskilerde kullanıldığına dair elde bir delil yoktur. Ancak İslamiyetten sonra bayram manasına gelen "iyd" kullanılmıştır. Her yıl Müslümanların sevinçli neşeli ...

Cin

her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahlûklar. Lügatta cin, cinnet, cinân, cennet, cenân ve cenin gibi Arapçada (C, N) harfinden meydana gelen kelimeler “örtülü”demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü ...

çağrışım

Düşüncelerin, sebep, tesir yer zaman ve sonuç bakımından aralarında bulunan birlik, benzerlik ya da karşıtlık gibi bağıntılar...

Ebu Leheb

Ebu Leheb Peygamber efendimizin amcalarından. Adı Abdüluzza idi. Künyesi Ebü’l-Utbe’dir. Resulullah efendimize çok eziyet edip, kin beslemesi ve alay etmesi sebebiyle “Alev Babası” yani cehennemlik manasına “Ebu Leheb” lakabıyla Ünlü oldu. Bu lakabı Kur’an-ı kerimde zikr ...

Gusül

Gusül Alm. Ganzwaschung (f), des Körpers, Abwandung (f), Fr. Ablution complete du corps, İng. Ablution (bodily). Boy abdesti. akıl ve baliğ olan kadın ve erkeğin, cinsi münasebetten sonra veya rüyada veya uyanıkken meni denilen sıvının şehvetle gelmesiyle, kadın ve kızların adet ve ...

Narh

Narh Yiyecek ve diğer tüketim mallarına konulan fiyat sınırı, sınırlandırma ve kontrol altında tutma, sabit fiyat tesbit etme. Devletin piyasadaki eşyaya fiyat koyması. azami satış fiyatını belirleme. Narh, lügatte, kanunun yetkili kılmış olduğu, resmi makamlar tarafından, bir ...

Oruç

Oruç genel anlamda Tanrıya ibadet amacıyla yeme içme gibi birçok şeyden belli bir süreliğine kendini alıkoyma.