Seydi Ali Reis

Kısaca: Seydi Ali Reis (1498 - 1562), Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti'nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleştirmek için görevlendirilen denizci. Türk amirali, coğrafya ve matematik bilgini. ...devamı ☟

Seydi Ali Reis adıyla tanınan Türk denizcisi. Asıl adı Ali ibn Hüseyin el-Katibi'dir. Galata'da doğdu. İstanbul'un fethinden sonra Sinop'a yerleşen denizci bir ailenin oğluydu. Dedesi ve babası tersane kethüdasıydı. 1522 yılında Rodos seferine katılan Seydi Ali Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın emrinde bir çok deniz seferine çıktı ve Batı Akdeniz bölgesini çok iyi öğrendi.

Preveze Savaşı'ndan sonra adı daha çok duyulmaya başladı. Trablusgarp'ın fethi ile biten harekatta Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ve Turgut Reis emrinde çalıştı. Basra'da, bir Osmanlı donanmasını Süveyş'e getirmek için, 1553 yılında Hint Kaptanı tayin edildi. Seydi Ali Reis 34 parçalık Portekiz donanması ile Güney Arabistan sahillerinde karşılaştı. Fırtınaya ve şiddetli düşman taarruzuna rağmen Demen kalesi önüne gelebildi. Burada karaya oturan üç gemiden sonra, elinde kalan altı gemiyle birlikte Güceret'in başkenti Ahmedabat'a gitti. Süveyş'i geçemeyeceğini anlayan Seydi Ali Reis gemileri ve mühimmatı satarak parasını İstanbul'a gönderdi ve üç yıl Osmanlı ülkesi dışında yaşadı.

1557 yılında İstanbul'a döndüğünde, mahvolmuş bir donanmanın sorumlusu olmakla beraber, başına gelen olağanüstü olaylar yüzünden suçlu görülmedi. Önce müteferrika yapıldı. Ardından Diyarbakır tımar defterdarı tayin edildi. Bir süre Şehzade Selim'in hizmetinde çalıştı. Galata Hassa gemi reislerinden biri oldu. 1562 yılında İstanbul'da öldü.

Denizciliği yanısıra Seydi Ali Reis edebiyatla da ilgilenmiş ve Katibi takma adıyla şiirler yazmıştır. Daha çok coğrafya ve astronomi bilimleriyle uğraşmış ve bu alanda eserler kaleme almış olan bu Türk denizcisinin Mir'at el-Memalik adlı eseri bir seyahatnamedir ve seyahati esnasında gitmiş olduğu şehirlere ilişkin bilgiler içermektedir. Kısaca Muhit adıyla tanınan Kitab el-Muhit fi İlm el-Eflak ve'l-Abhur (Gökler ve Denizler İlminin Okyanusu) adlı eseri ise daha çok deniz astronomisine ilişkindir. Bu eserinde Seydi Ali Reis, yön bulma, zaman hesaplama ve pusula kullanma, denizciler için önemli olan bazı yıldızların doğuş ve batış zamanlarını belirleme ve rüzgarlar gibi denizcilikle ilgili önemli konuları ele almış ve incelemiştir. Bunların dışında da önemli eserleri mevcuttur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hint deniz seferleri
2 yıl önce

gemisiyle doğuya sürüklenen Seydi Ali Reis sonunda Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Elinde sadece altı harap gemi kalan Seydi Ali Reis deniz yoluyla dönemeyeceğini...

Mir'atü'l-Memalik
2 yıl önce

Mir’atü'l-Memalik’i ve yazarı Seydi Ali Reis sorulduğunda. “Kitabı çok beğendiğini, Fransızca çevirisini yaptığını ve Seydi Ali Reis rastladığı padişaha göre...

Osmanlı amiralleri listesi
6 yıl önce

içermektedir. Aydın Reis Ebubekir Paşa Kemal Reis Kurtoğlu Hızır Reis Koca Murat Reis Oruç Reis Piri Reis Seydi Ali Reis Turgut Reis (1485 – 23 Haziran...

Denizci
2 yıl önce

Arsay Necati Zincirkıran Osman Atasoy Özkan Gülkaynak Barbaros Hayreddin İlyas Reis Hızır Reis Seydi Ali Reis Piri Reis Cumhur Orancı Bahriyeliler Sayfası...

Denizci, Barbaros Hayrettin, Hızır Reis, Seydi Ali Reis, Taslak, Denizcilik, İlyas Reis, Bahriyeli
1537-1540 Osmanlı-Venedik Savaşı
2 yıl önce

birlikte Sinan Reis, Cafer Reis, Şaban Reis ve oğlu Hasan Reis (daha sonra Hasan Paşa) merkez hattaydı. Seydi Ali Reis sol kanada, Salih Reis sağ kanada komuta...

Preveze Deniz Muharebesi
6 yıl önce

Barbaros; Sinan Reis, Cafer Reis, Şaban Reis ve oğlu Hasan Reis (daha sonra Hasan Paşa) ile beraber merkezdeydi. Seydi Ali Reis sol kanada, Salih Reis sağ kanada...

Gezi yazısı
2 yıl önce

düşüncesi çok önemli olan bir faktördür Türk edebiyatındaki ilk örneği Seydi Âli Reis'in Mir'atü'l-memalik adlı eseridir. Bu türün Türk Edebiyatı'ndaki en...

Edebi Türler, Öğretici metin, Öğretici metin türleri, Edebiyat, Türkçe
Korsanlık
2 yıl önce

Oruç Reis, Hızır Reis, Turgut Reis, Burak Reis, Murat Reis, Küçük Murat Reis, Koca Murat Reis, Karamürsel Bey, Piri Reis, Salih Reis, Seydi Ali Reis, Kemal...