Seyit İbrahim Efendi

düzenle|Eylül 2007 (d.1701,Şebinkarahisar-ö.19 Mayıs 1783,İstanbul) Osmanlı Devletinin 84. Şeyhülislamıdır.Kadı Osman Efendi`nin oğludur.1715`te İstanbul`a gelerek kayınpederi Zeynelabidin Efendi`nin hizmetinde bulundu.1718`de mülazim oldu ve bir süre sonra kayınpederiyle birlikte Mekke`ye gitti (1724).1731`de Müderris,1755`te Selanik,1760`ta Şam ve 1768`de İstanbul Kadılıklarında bulundu.1769`da Nakibü`l-eşraf,ardından Anadolu Payesiyle ikinci kez İstanbul Kadısı ve 1770`de Anadolu Kazaskeri oldu.1774`de ikinci kez Nakibü`ül-eşraf,bir kaç kez Rumeli Kazaskeri ve 1779`da Reisü`l-ulema oldu.12 Eylül 1782`de Ebu İshakzade Mehmed Şerif Efendi`nin yerine Şeyhülislamlığa getirildi.İleri yaşından dolayı yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak makamında öldü.Fatih Sultan Selim semtinde Şeyh Hamza Efendi Tekkesi haziresinde medfundur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Seyit İbrahim Efendi ilgili konular