Seyitgazi, Eskişehir

Seyitgazi (Antik Çağda: Nakoleia), Eskişehir'in 42 kilometre güneyinde yer alan küçük bir ilçesidir.
İsmini, Arapların İslamiyeti Anadolu'ya yaymak üzere Bizans'a karşı verdiği mücadelerin birinde şehit düşen Seyyit Battal Gazi'den alır.

Seyitgazi, Eskişehir

{{Bilgikutusu Türkiye şehir
|isim = Seyitgazi
|harita2 = 
|harita2 boyut = 200px
|harita2 açıklama = 
|harita1 = 
|harita1 boyut = 80
|harita1 açıklama = 
|harita = Eskisehir_Turkey_Provinces_locator.jpg
|harita boyut = 250
|harita açıklama = Turkiye`de yeri
|il = Eskişehir
|şehir nüfusu = 3.281
|ilçe nüfusu = 21.701
|nüfus_itibariyle = 2000
|nüfus_ref = [1]
|nüfus_yoğunluğu = 
|yüzölçümü = 1558
|rakım = 
|posta kodu = 26950
|alan kodu = 0222
|plaka = 26
|kaymakam = Ahmet Altunbaş
|belediye başkanı = Süleyman Raif Ünal
|websitesi = 
|ilçe = 
}}

Seyitgazi (Antik Çağda: ``Nakoleia``), Eskişehir`in 42 kilometre güneyinde yer alan küçük bir ilçesidir. 1990`daki sayıma göre nufusu 3100`dür.

İsmini, Arapların İslamiyeti Anadolu`ya yaymak üzere Bizans`a karşı verdiği mücadelerin birinde şehit düşen Seyyit Battal Gazi`den alır.

Bucak merkezi Kırka`dır. Önemli köyleri; Doğançayır, Bardakçı, Ayvalı, Arslanbeyli, Cevizli, Kümbet`tir.

Dış bağlantılar

  • http://www.seyitgazi.com


}

}

Seyitgazi Seyitgazi Bölgedeki ilk yerleşim MÖ 4 bin yılına kadar uzanıyor. Eski ve orta tunç çağlarını yaşayan bölge MÖ 15. yüzyılda Hitit etkisine girmiş MÖ 1200 lü yıllarda bölgeye gelen Frigler Eskişehir civarında güçlü bir krallık kurmuşlardır. Ancak MÖ 8. yüzyılda da Anadolu`da önemli bir güç haline gelen Lidyalıların baskısı ve arka arkaya gerçekleşen Asur akınları ile güçsüzleşen Frig krallığı Kafkaslardan gelen Kimmerlerin istilası üzerine yıkılmıştır. Bölge MÖ 546 da Pers istilasına dek Lidya egemenliği altında kalmıştır.MÖ 331 de Makedonya kralı Büyük İskender`in istilası ile başlayan Helenistik krallıklar döneminde MÖ 3 yüzyılda da Galatlar bölgeye yerleşmişler ve batı Anadolu`da güçlü bir iktidara sahip olan Bergama krallığı ile çatışmışlardır.MÖ 189 da Bergama krallığı`nın vasiyet yolu ile Roma`ya devrinden sonra Anadolu`da Roma egemenliği başlamıştır. Seyitgazi "Nacolea" adı ile Roma - Bizans döneminde önemli bir karakol haline gelmiştir. MS 395 ten sonra doğu Roma (Bizans) elinde kalan yörede birçok Bizans kenti kurulmuştur. O dönemde “Roma Conventus listelerinde Nacolea`nın adı geçmektedir. Yönetsel bir örgütlenme olan `Conventus`lara bölünme zamanla unutulmuş, kentler vergi toplayan bir vergi memuruna bağlı olan birliklere bağlanmışlardır. Nacolea da böyle bir birliğin başında bulunmuş ve burada "Exactor Reipublicae Nacoliensium" adını alan yüksek bir vergi memuru oturmuştur. 2.yüzyılın ortasında Kayzer T. Aelius Antoninus zamanında bu görevi T. Aelius Niger yapmaktadır. Adı Docimion mermerinden büyük bir blok üzerindeki bir yazıtta geçmektedir. Onun sülalesinden P. Aelius Claudianus Niger de daha sonra bu görevi yürütmüştür. Seyitgazi`de bulunan iki yazıtta vatandaşlarının, yaptığı işler dolayısıyla kendisine teşekkür ettiği yazılıdır. Bu, onun çok sevildiğinin bir kanıtı olarak görülmekte, aynı zamanda çevresinin genişliği hakkında da bir kanıt oluşturmaktadır. Yazıtlarda "Prymnessos" kalesinin de sözü edilmektedir. Nacolea, Orkistos ve Midas gibi eski Frigya`nın önemli merkezlerinden daha çok önem kazanmış ve Orkistos (bugünkü Alikel ya da Alikyan yaylası) Nacolea tarafından vergiye bağlanmıştır. Orkistos, orada bulunan bir yazıta göre, Küçük Asya ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır ve dört ticaret yolunun üstünde bulunmaktadır. Ancak, daha sonra Pessinus ve Orkistos`tan geçip Midas kentine varan Gordion ordu yolu önemini kaybetmiştir. Baş ticaret yolu Dorylaion`dan Nacolea`ya geçip, oradan iki değişik koldan güneyde Apameia (Dinar) ve Akdeniz`e ulaşmıştır. Yukarıda değindiğimiz gibi, Nacolea`nın önem kazanması ve eski ünlü kent Orkistos`un vergiye bağlanması ile bu iki kent arasında pek çok anlaşmazlık olduğunu tarih kaynaklarından anlıyoruz. Nacolea bu yükselme çağında sınırlarını güneyde Amorium (Emirdağ) ve doğuda Galatia sınırına kadar genişletmiştir. Ancak, Orkistos`la aralarındaki anlaşmazlık ve kıskançlığı önlemek amacıyla daha sonra 331`de Orkistos da "Civitas" (site) düzeyine yükseltilmiştir. Diocletian zamanında, Roma İmparatorluğu yeniden örgütlendiği sırada Frigya iki büyük bölgeye ayrılmıştır: "Phrygia Prima" ve "Phrygia Secunda". Bu bölgelere 4.yüzyıldan itibaren de "Phrygia Pacotina" ve "Phrygia Salutaris" adları verilmiştir.* Nacolea da "Phrygia Salutaris" içindedir. Nacolea`da bu çağda bir efeb (on sekiz yirmi yaş arasında delikanlılar okulu) vardır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar