Seyyid Ali Paşa

Seyyit Ali Paşa II. Mahmut saltanatında 15 Ocak 1820 - 26 Mart 1821 tarihleri arasında bir yıl iki ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Seyyid Ali Paşa ilgili konular

 • Sinop tarihi eserler ve turistik yerleri

  Sinop, tabii güzellikleri ve târihî eserleri zengin bir ilimizdir. Karadeniz’in bütün özellik ve güzelliğini toplayan bir yarımadadır.
 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Ali Paşa

  Âlî Paşa Islahat Fermanı’nı hazırlayan ve yürürlüğe koyan Osmanlı sadrazamı. 1815 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Mısır çar
 • Seyyid Ali Paşa

  Seyyit Ali Paşa II. Mahmut saltanatında 15 Ocak 1820 - 26 Mart 1821 tarihleri arasında bir yıl iki ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış bir Os
 • Seyyit Ali Paşa

  Seyyid Ali Paşa Osmanlı İmparatorluğu tarihinde üç farklı kişinin adıdır:
 • Halk Söylencelerinde Türklerin Rumeliyi Fethi

  Bu söylence, Türklerin, Rumeli’de fethettikleri yöreleri Türkleştirmelerinin hikayesini anlatılmaktadır.Söylencelerin doğruluğu tartışı
 • Muhammed Nur'ül Arabi

  Muhammed Nur'ül Arabi, Son dönem melamiliğin piri. 1813-1887 arasında yaşamış büyük sufi. Çeşitli sufi üstadlarından ders almış olan ve
 • Ispartalı Seyyid Ali Paşa

  Seyyit Ali Paşa (d. 1756, Uluborlu - ö. 1826, Maltepe, İstanbul) II. Mahmut saltanatında 15 Ocak 1820 - 26 Mart 1821 tarihleri arasında bir yıl
 • Osmanlı başdefterdarları listesi

  Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın
 • Seyyid Abdullah Paşa

  Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa (ö. Mart 1761, Halep) I. Mahmut saltanatında, 24 Ağustos 1747 - 3 Ocak 1750 tarihleri arasında iki yıl dört a