Seyyit Ali Paşa II. Mahmut saltanatında 15 Ocak 1820 - 26 Mart 1821 tarihleri arasında bir yıl iki ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Seyyid Ali Paşa

Seyyit Ali Paşa II. Mahmut saltanatında 15 Ocak 1820 - 26 Mart 1821 tarihleri arasında bir yıl iki ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Yanıtlar