Seyyit Hasan Paşa I. Mahmut saltanatında, 23 Ağustos 1743 - 9 Ağustos 1746 tarihleri arasında iki yıl on ay onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Seyyid Hasan Paşa

Seyyit Hasan Paşa I. Mahmut saltanatında, 23 Ağustos 1743 - 9 Ağustos 1746 tarihleri arasında iki yıl on ay onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

}

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar