Shapley 1 (''Sp 1'' veya ''PLN 329+2.1'')Web kaynağı

Shapley 1

Shapley 1 (Sp 1 veya PLN 329+2.1) Cetvel takımyıldızı yönünde bulunan halka benzeri bir gezegenimsi bulutsudur. Dünya'dan bakıldığında çift kutuplu değil de halka şeklinde bir gezegenimsi bulutsu olarak görünmesi oldukça tuhaftır. Açısal çapı 1,1 yay-dakikadır.

Kaynakça

Yanıtlar