Sibirya Ovaları

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sibirya Ovaları ilgili konular

 • Ovalar

  Ovalar Alm. (Tief-) Ebene (f), Fr. Plaine (f), İng. Plain. Bulunduğu yerde çevresine göre çukurda kalmış, derin vadilerle yarılmamış düz, g
 • Burdur coğrafi bilgiler

  Burdur’un % 60’ı dağlık, % 19’u ovalık, geri kalanı plato ve yayladır. Göl hâline gelmiş çöküntüler, kanyonlar ve mağaraların say
 • Ardahan coğrafi bilgiler

  Fiziki Yapı İl topraklarının büyük kısmı dağlar ve yüksek yaylalarla kaplıdır. Akarsu vadileri boyunca uzanan ovalar vardır. Dağla
 • Mardin coğrafi bilgiler

  Mardin il topraklarının % 52’si dağlarla % 32’si platolarla ve % 25’i ovalarla kaplıdır. Mardin’de geniş ovalar bulunur. Kuzeyi dağlık
 • Delta Ovaları

  Bu tip ovalar ülkemizde en yeni oluşan alüvyon dolgu ...
 • Kıyı Ovaları

  Ülkemizin üç yanının denizler ile çevrili olmasına ve de kıyılarının uzunluğunun 8000 km.'yi geçmesine karşılık kıyılarda yer alan
 • Vadi Boyu Ovaları

  lkemizin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan akarsularımızın yer yer ...
 • Birikinti ovaları

  Birikinti ovası Birikinti ovaları genel olarak alüvyon materyalin birikmesiyle oluşmuşlardır. Temel oluşturucu süreç akarsu aşındırması e