--}}

Sicill-i Osmani

Sicill-i Osmanî ya da Tezkere-i Meşâhîr-i Osmaniye, Mehmed Süreyya tarafından 1893-1897 yılları arasında kaleme alınan Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 20. yüzyılın başına kadar yaşamış kadın ve erkek meşhur 17.000 kişi hakkında bilgi veren en geniş Osmanlı biyografyasıdır.

Sicill-i Osmani ya da Tezkere-i Meşahir-i Osmaniye, Mehmed Süreyya tarafından 1893-1897 yılları arasında kaleme alınan Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 20. yüzyılın başına kadar yaşamış kadın ve erkek meşhur 17.000 kişi hakkında bilgi veren en geniş Osmanlı biyografyasıdır.

Mehmed Süreyya Bey'in otuz yılı aşkın bir çalışma sonucu ortaya koyduğu Sicill-i Osmani, bugüne kadar benzeri yapılamamış bir ansiklopedidir. En orijinal yönü de birçok biyografinin bugün büyük bölümü tahrip edilmiş olan mezar taşlarındaki kitabelerden elde edilen bilgilerle oluşturulmuş olmasıdır. Bu bakımdan eşsiz bir örnektir.

Sicill-i Osmani'nin birinci cildinde bütünOsmanlı Hanedanı anlatılır. Daha sonra alfabetik olarak şairler, tarihçiler ve devrin bütün meşhur simaları hakkında bilgi verilir. Dördüncü ciltte saray hocaları, hekimbaşılar, nişancılar, silahtarlar, şeyhülislamlar, kazaskerler vs. gibi rütbe sahiplerinin adları verilir.

Eser, günümüz harfleriyleTarih Vakfı Yayınları tarafından 1996'da, Sebil Yayınları tarafından 1998'de basılmıştır.

Kaynaklar

* Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.