Pek çok yerde gördüğüm sığırların, otlar içerisindeki selülozu sindiremez diye bir bilgi var. Ancak bu bilgi yanlıştır. İnsanların, kanatlıların ve karıncaların sindiremeyeceği doğrudur fakat sığırların bağırsaklarında bulunan bazıbakteriler, selüloz enzimi ile hidrolizlenir ve selüloz kısa zincirli yağasitlerine, karbondioksit (CO2), su (H2O ) ve metana (CH4) dönüştürülür. Selüloz hayvanda yağasitlerini, doku karbohidradını ve yağı yapmak üzere kullanılır, diğerleri dışarıatılır.

Yanıtlar