Sigorta Bedeli

Kısaca: Sigorta bedeli, bir sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan kıymetlerin toplam maddi bedeli. Poliçe üzerinde sigorta bedeli açıkça belirtilir. ...devamı ☟

Sigorta bedeli, bir sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan kıymetlerin toplam maddi bedeli. Poliçe üzerinde sigorta bedeli açıkça belirtilir.

Sigorta bedeli, sigorta şirketinin sorumluluğunun üst sınırını oluşturur. Dolayısıyla sigortalı riskin bedeli poliçede hatalı belirtilmiş olsa dahi, sigorta şirketi, sigorta bedelinin üzerinde kalan hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Sigortalanan varlığın gerçek piyasa bedeline, ``sigorta değeri`` denmektedir. Doğru işleyen bir sigorta sözleşmesinde, sigorta bedeli ile sigorta değeri, birbirine eşit olmalıdır.

Ender durumlarda sigortacının sorumluğu, sigorta bedelinin üzerinde gerçekleşebilir. Bunlar, genellikle hukuki bir anlaşmazlıkta, mahkemenin sigorta şirketi aleyhine karar vermesi halinde, sigorta şirketinin, sigorta bedeli dışında gecikme faizi, mahkeme masrafı gibi kalemleri de ödemekle yükümlü kılınması durumunda ortaya çıkar.

İlgili konular

poliçe sigorta

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Poliçe (sigorta)
3 yıl önce

Sigorta poliçesi, bir sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren belge. Poliçe, sigorta sözleşmesinin varlığı için bir şart değildir. Diğer bir deyişle...

Poliçe (sigorta), Poliçe, Sigorta, Türk Ticaret Kanunu
Prim
3 yıl önce

sigorta bedeli ile bir yüzdeden oluşan fiyatın çarpımı yoluyla yapılır: Prim = Sigorta Bedeli x Fiyat Ancak bu her durumda geçerli değildir. Sigorta bedelinden...

Koasürans
6 yıl önce

anlamıyla sigorta edilen riskin çeşitli taraflar arasında bölüşülmesi. Koasürans, Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir terimdir ve "birlikte sigorta" anlamına...

Rücû (hukuk)
6 yıl önce

böylece daha düşük primlerle sigorta satmalarını sağlar. Türkiye'de elementer sigorta şirketleri gibi SSK ve diğer sosyal sigortalar da rücu haklarını kullanmaktadır...

Rücí» (hukuk), Arapça, Hukuk, Kasko, SSK, Sigorta, Taslak, Halefiyet
Reasürans
3 yıl önce

karşılanabilir hale gelir. Sigorta şirketleri, reasürans işinde genellikle riski veren taraf olmakla birlikte, bazen risk kabulü de yaparlar. Sigorta şirketlerinin...

Reasürans, Londra, Milli Reasürans T.A.Ş., Reasürans anlaşması, Sigorta, Türkiye, İş bankası, Artı Reasürans A.Ş., Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Saklama payı
Kümül
6 yıl önce

yazılı sigorta bedellerini esas alırlarsa elde ettikleri sonuç hatalı olur. Doğru yöntem, tek bir "olayda" etkilenecek tüm poliçelerinin toplam sigorta bedellerini...

Kümül, Poliçe (sigorta), Reasürans, Saklama payı, Sigortacılık, İstanbul, Pervititch, Römaniman, Cresta, Reasürans dağılımı
Zorunlu deprem sigortası
6 yıl önce

olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir. DASK...

CFR
3 yıl önce

CFR, (cost and freight) Mal bedeli ve navlun anlamına gelen uluslararasi bir ticari terim. İthalat ve ihracatta taşınan ürünün, daha önce belirlenmiş limana...

CFR, Ekonomi, Finans, Taslak, İhracat, İthalat