Siklopropan

Kısaca: ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. --> ...devamı ☟

siklopropan
Siklopropan

ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. -->
PAGENAME Maddenin başlığı değilse değiştirin -->
replace if not identical with the pagename -->
Kimyasal adı siklopropan
Kimyasal formül C3H6
Molekül ağırlığı 42.08 g/mol
CAS numarası [1]
Yoğunluk 1.879 g/L (1 atm, 0 °C)
Ergime noktası -128 °C
Kaynama noktası -33 °C
SMILES C1CC1


Siklopropan, C3H6 molekül formüllü bir sikloalkan molekülüdür. Ayrı ayrı ikişer hidrojen atomuna bağlı üç karbon atomunun birbiri ile oluşturduğu bir halkadan ibarettir. Anestezik olarak ilk defa 1930 yılında Henderson ve Lucas tarafından kullanılmıştır. Renksiz, suda çözünmeyen bir gazdır ve kısa sürede etkili olan bir anesteziktir. Cerrahi anestezi için kanda %26 oranında bulunması yeterlidir. Düşük konsantrasyonda verildiği zaman hasta bilincini kaybetmeden anestezi edilebilir. Başlıca sakıncası oksijenle karıştığı zaman çok kolay yanması ve patlayıcı olmasıdır. Doğal gazdan elde edilen propanın klorlandırılmasıyla sentezlenen 1,3-dikloropropanın metalik sodyum veya alkollü ortamda çinko (Zn) ile reaksiyonu sonucu elde edilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siklopropan
2 ay önce

Siklopropan, C3H6 molekül formüllü bir sikloalkan molekülüdür. Ayrı ayrı ikişer hidrojen atomuna bağlı üç karbon atomunun birbiri ile oluşturduğu bir...

Siklopropan, 1930, Alkol, Anestezi, Anestezik, CAS kayıt numarası, Cerrahí®, Doğal gaz, Ergime noktası, Gaz, Hidrojen
Propen
2 ay önce

bir kaynama noktasına sahiptir ve bu nedenle daha uçucudur. Propen, siklopropan ile aynı ampirik formüle sahiptir, ancak atomları farklı şekillerde bağlandıkları...

Sikloalkan
2 ay önce

sayısıdır. Sikloalkanlar, sahip oldukları karbon sayısına göre adlandırılır: Siklopropan (3 karbonlu), siklobütan (4 karbonlu), siklopentan (5 karbonlu), sikloheksan...

Alisiklik bileşik
2 ay önce

içerebilir. En basit alisiklik bileşikler monosiklik sikloalkanlardır: siklopropan, siklobutan,siklopentan, sikloheksan, sikloheptan, siklooktan ve diğerleri...

Anestezik
1 ay önce

damara verilir. Genel olarak küçük moleküllü alifatik hidrokarbonlar ve siklopropan anestetik etki gösterir. Doymamış hidrokarbonların etkisi doymuşlardan...

Anestezi, ABD, Afyon, Alkol, Avrupa, Ağrı, Boston, Böbrek, Kalp, Kloroform, Kokain
Permetrin
2 ay önce

kaldırılmasında düşük bir etkinliğe sahip olduğunu belirtmektedir. Permethrin, siklopropan halkasındaki iki stereojenik merkezden kaynaklı dört stereoizomere (iki...

Atropin
2 ay önce

antimuskarinik etkiyi şiddetlendirir ve paralitik ileus'a neden olabilir. Siklopropan anestezisi sırasında atropin intravenöz olarak verilirse ventriküler...

Atropin, Farmakoloji, Göz, Panzehir, Sinir gazı, Tıp, İnsektisit, Atropa Belladonna, Alkaloid, Organofosfat, Muayene
James Bryant Conant
3 yıl önce

Davranışı" ile ilgiliydi; Kohler tarafından denetlenen ikincisi, "Belirli Siklopropan Türevlerinin İncelenmesi" idi. Harvard, 1916'da Conant'a Felsefe Doktoru...