Silahdar B��Y��Kl�� Ali Pa��A

uçaksavar

Düşman hava araçlarına karşı kullanılmak üzere özel olarak imâl edilen, ateş sürati, mermi ilk hızı ve tahrip gücü yüksek namlulu silâhlarla güdümlü füzeler. Bunların hepsi uçaksavar silâhları olarak adlandırılırlar. İlk defâ 1794 yılında bir balona açıla...

NBC

NBC İngilizce Nuclear, Biologic, Chemical kelimelerinin baş harfleridir. Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlara kısaca NBC Silahları denir. Bu üç silah çeşidi toplu imha etme özelliğinden dolayı diğer konvensiyonel (alışılagelmiş) tip silahlardan ayrılmak...

nötron bombası

Nötron Bombası Alm. Neutronenbombe (f), Fr. Bombe (f) a neutron, İng. Neutron bomb. Nükleer bir bomba. Nükleer silahlar ya çekirdeğin parçalanması (fisyon) veya çekirdeğin kaynaşması(füsyon) ile meydana gelirler. Nötron bombası, çekirdeğin kaynaşması ile...

Karabina

Karabina Eski ateşli silahlardan birinin adı. Ağzı geniş, namlusu ekseriya yivli, boyu oldukça kısa Osmanlı ordusunda kullanılmış bir silahtır. Modern piyade silahları yapılmadan önce kullanılan bu silahlar, yenileri, daha tekamül etmişleri yapılınca zama...

Silahdar

Silahtar Mehmet Paşa

Silahtar Mehmet Paşa III.

Silahtar Süleyman Paşa

Silahtar Süleyman Paşa (ö. Ekim 1715, Rodos) III.

Silahtar Ali Paşa

Damat Silahtar Ali Paşa

Silahdar Damat Ali Paşa veya Şehit Ali Paşa (d. 1667–ö.

Damat Silahtar Mehmet Paşa

Silahdar Damat Mehmed Paşa (ö. 1737 Halep) I.