Silahtar Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, Patrona Halil İsyanı döneminde, 1 Ekim 1730 - 22 Ocak 1731 tarihleri arasında üç ay yirmibir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Silahdar Damat Mehmed Paşa

Silahtar Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, Patrona Halil İsyanı döneminde, 1 Ekim 1730 - 22 Ocak 1731 tarihleri arasında üç ay yirmibir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

}

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar